05:33:48 Europe / Stockholm
X
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2019-10-16 16:38:33 Otello - Buyback
2019-10-15 16:31:13 Otello - Buyback
2019-10-14 16:34:13 Otello - Buyback
2019-10-11 16:41:10 Otello - Buyback
2019-10-11 08:23:29 OTELLO: Mandatory notification of trade
2019-10-10 16:48:52 Otello - Buyback
2019-10-09 16:37:23 Otello - Buyback
2019-10-08 16:34:57 Otello - Buyback
2019-10-07 16:33:50 Otello - Buyback
2019-10-04 16:37:05 Otello - Buyback
2019-10-03 16:34:37 Otello - Buyback
2019-10-02 16:37:52 Otello - Buyback
2019-10-01 16:54:34 Otello - Buyback
2019-09-30 16:34:59 Otello - Buyback
2019-09-27 17:39:53 Otello - Buyback
2019-09-26 16:44:47 Otello - Buyback
2019-09-25 16:56:59 Otello - Buyback
2019-09-24 16:56:05 Otello - Buyback
2019-09-23 16:45:39 Otello - Buyback
2019-09-20 16:42:03 Otello - Buyback
2019-09-19 16:39:30 Otello - Buyback
2019-09-18 16:38:06 Otello - Buyback
2019-09-17 16:41:04 Otello - Buyback
2019-09-16 16:48:43 Otello - Buyback
2019-09-16 08:00:08 MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE - DIRECTORS' REMUNERATION
2019-09-13 16:41:14 Otello - Buyback
2019-09-12 16:41:51 Otello - Buyback
2019-09-11 16:39:59 Otello - Buyback
2019-09-10 16:53:59 Otello - Buyback
2019-09-09 16:57:21 Otello - Buyback
2019-09-06 17:11:25 Otello - Buyback
2019-09-05 16:52:53 Otello - Buyback
2019-09-04 16:41:28 Otello - Buyback
2019-09-03 16:36:56 Otello - Buyback
2019-09-02 16:49:34 Otello - Buyback
2019-08-30 09:22:31 OTELLO: Mandatory notification of trade
2019-08-29 16:40:33 Otello - Buyback
2019-08-28 16:49:04 Otello - Buyback
2019-08-27 16:42:43 Otello - Buyback
2019-08-26 16:29:08 Otello - Buyback