04:51:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
JonDeTech Sensors är ett teknikbolag. Bolaget är en utvecklare av infraröda sensorer som används för kontaktlös mätning av temperatur och värmeflöden. Bolagets teknik är patenterad och används i konsumentelektronik, medicinteknik samt industri. Exempel på produkter där bolagets teknik används inkluderar överhettningsskydd, personlig skyddsutrustning, samt sensorer för närvarodetektion. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-05 Ordinarie utdelning JDT 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-10 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-27 Ordinarie utdelning JDT 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning JDT 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2020-10-16 23:00:14

För att möjliggöra aktiebaserad ersättning till garanterna i den av JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") genomförda företrädesemissionen har Bolaget emitterat 436 144 aktier genom en kvittningsemission. Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 16 oktober 2020.

Som kommunicerat i pressmeddelande 20 juli 2020 hade garanterna i den av JonDeTech genomförda företrädesemissionen beslutad av den extra bolagsstämman den 10 augusti 2020, möjlighet att välja mellan att erhålla garantiersättning motsvarande (i) ett kontantbelopp som motsvarar 10% av garantibeloppet (totalt 3 634 560 kronor), och (ii) aktieersättning som motsvarar 12% av det antal aktier som garanteras. Samtliga aktieägare har valt att erhålla aktieersättning för sitt garantiåtagande i företrädesemissionen.

Med anledning därav har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 augusti 2020, beslutat om en kvittningsemission om 436 144 aktier till garanterna i företrädesemission. Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 16 oktober 2020. Genom kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 16 668,348168 kronor till totalt 1 023 721,772006 kronor fördelat på 26 786 704 aktier.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, e-mail: per.lindeberg@jondetech.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 kl. 23:00 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-Kvittningsemission Swe.pdf

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.