14:23:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Prime Living är verksamma inom produktion och förvaltning av bostäder. Bolaget är en innovatör inom byggprocessen där de utvecklat en produktionsmetod baserad på stålmoduler med snabblänkande fästen för lyft och frakt. Huvudsaklig fokus ligger inom utveckling av studentboenden i egen förvaltning och marknaden återfinns inom Sverige. Bolaget etablerades 2009 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Kvartalsutdelning PRIME PREF 0.00 SEK
2020-06-18 Kvartalsutdelning PRIME 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2019
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning PRIME PREF 0.00 SEK
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 0.00 SEK
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-27 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 0.00 SEK
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 0.00 SEK
2019-05-23 Ordinarie utdelning PRIME 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2018
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 0.00 SEK
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 0.00 SEK
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.12 SEK
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.13 SEK
2018-05-16 Ordinarie utdelning PRIME 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2017
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.12 SEK
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.13 SEK
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.12 SEK
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-07-07 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.13 SEK
2017-05-17 Ordinarie utdelning PRIME 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-16 Årsstämma 2016
2017-04-07 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.12 SEK
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.13 SEK
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-07 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.12 SEK
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-07-07 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.13 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-20 Ordinarie utdelning PRIME 0.00 SEK
2016-05-19 Årsstämma 2015
2016-04-07 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.12 SEK
2016-03-23 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-07 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.13 SEK
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-10-08 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.12 SEK
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-07-09 Kvartalsutdelning PRIME PREF 2.13 SEK
2015-05-22 Ordinarie utdelning PRIME 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2014
2015-03-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Årsstämma 2013
2014-03-27 Bokslutskommuniké 2013
2020-05-22 17:42:16

Mot bakgrund av klagomål från hyresgäster och indikationer på operationella problem relaterade till Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") fastigheteter belägna i Oxie (fastigheterna Träpanelen 1, Träpanelen 6 och Träpanelen 8) ("Oxie-fastigheterna") har styrelsen beställt en besiktningsgenomgång av den tekniska förvaltaren i Oxie. Rapporten visar på ett antal allvarliga och systematiska tekniska brister avseende bland annat mark- och grundarbete, värmesystem, ventilation, avlopp, utförande av den ursprungliga entreprenaden samt problem med fukt. Sammantaget uppskattas investeringskostnaden för att åtgärda bristerna av styrelsen till cirka 60 MSEK. Beloppet är betydande för Bolaget och överstiger väsentligen styrelsens tidigare beräkningar avseende investeringskostnaden.

PRIME LIVING BESLUTAR OM NEDSKRIVNING AV VÄRDET PÅ FASTIGHETERNA I OXIE OCH MEDDELAR ATT BOLAGET AVSER INITIERA KONTAKT MED OBLIGATIONSINNEHAVARE MED ANLEDNING AV SITUATIONEN

Mot bakgrund av klagomål från hyresgäster och indikationer på operationella problem relaterade till Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") fastigheteter belägna i Oxie (fastigheterna Träpanelen 1, Träpanelen 6 och Träpanelen 8) ("Oxie-fastigheterna") har styrelsen beställt en besiktningsgenomgång av den tekniska förvaltaren i Oxie. Rapporten visar på ett antal allvarliga och systematiska tekniska brister avseende bland annat mark- och grundarbete, värmesystem, ventilation, avlopp, utförande av den ursprungliga entreprenaden samt problem med fukt. Sammantaget uppskattas investeringskostnaden för att åtgärda bristerna av styrelsen till cirka 60 MSEK. Beloppet är betydande för Bolaget och överstiger väsentligen styrelsens tidigare beräkningar avseende investeringskostnaden.

Mot bakgrund av detta finns en osäkerhet om den ekonomiska livslängden på de uppförda byggnaderna. En värderingskalkyl har tagits fram baserat på att investeringsprogrammet genomförs och ett antagande om en ekonomisk livslängd på 25 år. Sammantaget bedömer styrelsen att Oxie-fastigheterna, har ett marknadsvärde om 259 MSEK, jämfört med nuvarande bokfört värde om 513 MSEK. Prime Living har därför idag beslutat om nedskrivning av bokförda värden för Oxie-fastigheterna om totalt cirka 254 MSEK. Nedskrivningen är inte kasseflödespåverkande men belastar resultatet i kvartal 4 2019. Detta innebär att årsredovisningen för 2019 kommer avvika från bokslutskommunikén publicerad den 19 februari 2020.

Prime Living har även noterat ökande problem med uteblivna hyresbetalningar, vilka bedöms vara kopplade till den pågående Corona-pandemin. De uteblivna hyresbetalningarna påverkar Bolagets kassaflöde från Oxie-fastigheterna negativt och styrelsen bedömer att nettointäkterna från Oxie-fastigheterna inte kommer att uppgå till budgeterade belopp.

Nedskrivningen och den relaterade resultatförsämringen bedöms kunna påverka Prime Livings förutsättningar för att kunna uppfylla villkoren i dess befintliga obligationsfinansiering. Prime Living kommer därav omgående initiera en kontakt med Bolagets obligationsinnehavare för att adressera eventuell påverkan på villkoren för den externa finansieringen.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 17:35 CET.

För ytterligare information kontakta:
Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PL PM 200522.pdf

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se,
CA@mangold.se