12:48:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
2018-08-16 17:55:01

Peter Håkansson har valt att avsluta sin anställning som VD och koncernchef för Wifog Holding AB. Styrelsen och Peter Håkansson har kommit överens om att han gör sin sista dag fredagen 17 augusti 2018.

VD PETER HÅKANSSON LÄMNAR WIFOG HOLDING AB

Peter Håkansson har valt att avsluta sin anställning som VD och koncernchef för Wifog Holding AB. Styrelsen och Peter Håkansson har kommit överens om att han gör sin sista dag fredagen 17 augusti 2018.

Wifog Holding ABs styrelse har beslutat att nuvarande operativ chef Martin Litborn utses till Tf. VD till dess att ersättare rekryteras. Mikael König kommer tillsvidare agera arbetande ordförande i Wifog Holding AB.

"Vi tackar Peter för hans tid på Wifog och vi går samtidigt in rustade för en ny spännande fas för Wifog med Martin Litborn i spetsen.", kommenterar Mikael König, styrelseordförande i Wifog Holding AB.

I samband med att Peter Håkansson lämnar bolaget blir Martin Litborn även VD för Wifog Holding ABs samtliga dotterbolag.

Stockholm 2018-08-16

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael König, Styrelseordförande Wifog Holding AB (publ)
Telefon: +46 70-486 17 98
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl 17:55 CEST

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Pressrelease 2018-08-16.pdf

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se.