19:18:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriMaskinindustri
Abelco Investment Group investerar i tillväxtbolag, särskilt i samband med omstruktureringar. Bolaget investerar huvudsakligen i bolag verksamma inom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-04-29 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-04-23 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2013
2013-03-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-02 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2011-04-29 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2018-10-16 08:09:02

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka betalas genom kvittning och utfärdande av nya aktier i Abelco.

Abelco Investment Group AB (publ) ingick avtal den 13 april 2018 med norska Green Ideas AS ("GIAS") om strukturerat stöd inför bolagets planerade etablering i Sverige med efterföljande börsnotering som målsättning. Abelco och GIAS har sedan dess etablerat Green Ideas Group AB (publ) ("GIAB") som förberetts för kommande apport av samtliga aktier i GIAS, varvid GIAB blir moderbolag med 100% av aktierna i GIAS. Som ett led i processen har styrelsen för Abelco valt att fullfölja sin rätt att tilläggsinvestera i GIAS inför nämnda apport, vilket i slutändan syftar till att ge Abelco ett ägande i GIAB om drygt 25%.

Transaktionen i korthet:

Antal aktier som förvärvas                                                              6 000 000 st

Pris per aktie i GIAS                                                                           0,275 SEK (0,25 NOK x växelkurs om 1,10 SEK/1,00 NOK)

Köpeskilling                                                                                        1 650 000 SEK

Antal aktier i Abelco som erläggs såsom köpeskilling                16 500 000 st*

Utspädningseffekt för Abelcos aktieägare                                   3,2%

(* Beräknat genom volymvägd snittkurs i Abelco senaste 10 handelsdagar (2 oktober - 15 oktober 2018) om 0,08 kr multiplicerat med överenskommen premie om 25%, totalt 0,10 kr, dividerat med avtalad köpeskilling om 1 650 000 kr = 16 500 000 aktier).

"Abelco har arbetat nära ledningen i GIAS och imponerats av deras målstyrda process. Att vi nu väljer att tilläggsinvestera och därmed öka vårt ägande i det nya moderbolaget ska ses mot bakgrund av det intresse vi ser i GIABs framtidsmöjligheter och möjliga marknadsposition. Det ska bli spännande och jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till bolagets nästa steg i sin utveckling enligt gällande strategi." säger Sven Hattenhauer, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

Under sommaren genomfördes en sänkning av Abelcos aktiekapital i syfte att skapa bättre balans mellan bundet respektive fritt eget kapital. I samband med denna sänkning gjordes ingen harmonisering mellan gränserna avseende aktiekapital och antal aktier i bolaget.

Transaktionen kring Green Ideas gör att Abelcos aktiekapital tangerar sig sin nuvarande övre gräns enligt gällande bolagsordning. Därför har bolaget för avsikt att kalla till extra bolagsstämma för beslut om förnyade och harmoniserande kapitalgränser, i syfte att skapa utrymme för framtida inlösen nuvarande teckningsoptioner av TO1 samt Abelcos fortsatta investerings- och expansionsmålsättningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)72 303 71 00

E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Geir Langeland, VD Green Ideas AS

E-post: geir.langeland@greenideas.no

Telefon: +47 934 80 044

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018.