12:32:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriMaskinindustri
Abelco Investment Group investerar i tillväxtbolag, särskilt i samband med omstruktureringar. Bolaget investerar huvudsakligen i bolag verksamma inom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-04-29 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-04-23 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2013
2013-03-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-02 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2011-04-29 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2018-09-06 08:00:00

Jag har fått förtroendet att ta över ledningen av Abelco - ett fantastiskt uppdrag med stor potential. Jag går in i uppdraget med massor av energi och fokus, här finns stora möjligheter till förändring och ekonomisk utveckling. Abelco har en stor potential i sina innehav - mitt jobb blir bland annat att se till att den potentialen ger utdelning så fort som möjligt.

Höstens mål handlar mycket om att "städa bakåt". Vi springer fort nu och jag räknar med snabb action på samtliga åtgärdspunkter. När vi gjort det kan vi med kraft arbeta framåt med förvärv och noteringar. Redan detta år ska det finnas tid och pengar att arbeta med nya förvärv. Nu är det full fart framåt och dagarna blir snabbt uppbokade med förhandlingar och möten, det bubblar av aktivitet i många av våra innehav.

Kortsiktiga mål för 2018
 • Snabbt sänka kostnadsnivåerna både i koncernen och moderbolaget.
 • Slutföra pågående åtgärdsprogram i våra dotterbolag i syfte att skapa stabila och positiva kassaflöden.
 • Skapa förutsättningar för att säkerställa bolagets kassa på lång sikt. Vår likviditet ska inte behöva ifrågasättas i något sammanhang.
Nuläge
 • Sommarens kvittningsemission blev framgångsrik, vi har både tillfört kapital och radikalt minskat vår skuldsättning.
 • Under september erhåller Abelco återbetalning av tidigare utlåning samtidigt som kassaflöden i våra dotterbolag förbättras. Detta medför att Abelcos kassa stärks ytterligare vilket ger oss större handlingsfrihet.
 • Tidigare VD Henrik Sundewall har under 2018 gjort enorma insatser och därmed lagt grunden till det fina affärsläge vi nu har framför oss.

Uppdatering kring våra innehav hösten 2018

TBS Yard
 • Offertläget är betydligt bättre än tidigare där vi hoppas på flera order under hösten.
 • Baserat på ovanstående affärsläge bör TBS Yard kunna vända till positivt kassaflöde före årsskiftet.
 • Fortsatta förhandlingar om samgående med Marstrom Composite AB vilket skapar en av Sveriges största aktörer inom kompositproduktion.
Hembad
 • Ny VD (våren 2018) har genomfört städning och kraftigt sänkt löpande kostnader.
 • Stabil försäljningsnivå med fortsatt bra projektmarginal där företaget beräknas vända till positivt kassaflöde under hösten.
 • Kompetenta och motiverade medarbetare som säkerställer fortsatt positiv utveckling.
Hotel Insider
 • Planerar för notering 2019, viss osäkerhet i tidpunkten beroende på hur snabbt verksamheten utvecklas.
 • Nytt program för kapitalanskaffning pågår.
 • Fokus på SME marknaden där man erbjuder attraktiva handplockade hotell som passar målgruppen.
Quickbit
 • Abelco äger knappt 9% och saknar möjlighet att styra noteringsprocessen samt tidpunkt för notering.
 • Vi försöker självklart stödja och supportera men sitter inte i förarsätet.
 • I samband med notering kommer Abelcos aktieägare erbjudas förmånliga emissionsvillkor i enlighet med tidigare kommunicerat PM från 6 december 2017.
 • Enligt Quickbit så räknar bolaget med att kunna genomföra en notering senast Q4 2018.
Zoomability
 • Även här saknar vi möjlighet att styra process och tidpunkt för notering.
 • Vår tro är att notering kommer äga rum senast Q4 2018.

Sammantaget står vi inför en intensiv och spännande höst. Potentialen är som sagt stor och jag utgår ifrån att vi kan realisera delar av denna redan i höst.

Stockholm september 2018

Sven Hattenhauer
VD, Abelco Investment Group AB (publ)

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018.