05:51:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic MTF
SektorIndustri
IndustriMaskinindustri
Abelco Investment Group investerar i tillväxtbolag, särskilt i samband med omstruktureringar. Bolaget investerar huvudsakligen i bolag verksamma inom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 Årsstämma 2016
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2015
2016-04-29 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Årsstämma 2014
2015-04-23 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2014-04-23 Årsstämma 2013
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2012
2013-03-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2011
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-02 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2011-04-29 Årsstämma 2010
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2019-06-05 13:49:22

Abelco Investment Group ABs (publ) "Abelco" portföljbolag QuickBit eu AB (publ) "QuickBit" styrelse har beslutat om ett riktat erbjudande till aktieägarna i Abelco. Erbjudandet innebär att Abelcos aktieägare får företrädesrätt på 500 000 units i den spridningsemission som QuickBit genomför inför sin planerade notering.

Totalt emitterar QuickBit 1 250 000 units och en (1) units handlas för 12,80 sek (3,20 kr per aktie), motsvarande totalt 16 000 000 sek.

En (1) unit innefattar 4 aktier och 3 vederlagsfria teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i QuickBit under december 2020 till priset 3,20 kr/aktie. Minsta möjliga teckning är 400 units motsvarande 5 120 sek.

Spridningsemissionen i QuickBit startar 10 juni 2019 och pågår till den 24 juni 2019, dock avslutas företrädesrätten för Abelcos aktieägare redan 14 juni av administrativa skäl. Detta innebär att aktieägare i Abelco som önskar nyttja sin företrädesrätt måste inkomma med teckningssedel senast 14 juni kl. 23.59.

Villkor för teckningsrätt:
  • Teckningsrätt har de aktieägare i Abelco som per avstämningsdagen den 14 juni 23.59 äger minst 200 000 aktier i Abelco Investment Group AB (publ), kortnamn ABIG.
  • Aktieägare med teckningsrätt får teckna valfritt antal teckningsposter á 400 units.
  • Vid överteckning sker följande:
  • I första hand prioriteras spridning i syfte att maximera antalet aktieägare.
  • Därefter sker fördelning pro rata i förhållande till innehavet i Abelco.

  • Styrelsen i QuickBit äger rätt att frångå ovanstående regler i syfte att uppnå erforderlig spridning som krävs för de formella noteringskraven.

  • Erbjudande om teckning i QuickBit inklusive informationsmemorandum kommer att tillställas marknaden av QuickBit den 7 juni 2019. Som aktieägare i Abelco fyller du i samma teckningssedel som övriga intresserade samt fyller i kryssrutan "Jag är aktieägare i Abelco Investment Group AB".
  • Företrädesrätten gäller fram till 14 juni 2019 kl 23.59.
  • Teckning sker från QuickBits investor-hemsida: https://investor.quickbit.eu/ och via Eminova Fondkommission http://www.eminova.se/emissionsuppdrags/. Teckning kan ske både digital med bank id och med pappersblankett. Pappersblankett måste inkommit till Eminova senast 14 juni.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019.