11:33:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorIndustri
IndustriMaskinindustri
Abelco Investment Group investerar i tillväxtbolag, särskilt i samband med omstruktureringar. Bolaget investerar huvudsakligen i bolag verksamma inom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-04-29 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-04-23 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2013
2013-03-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-30 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-02 Ordinarie utdelning ABIG 0.00 SEK
2011-04-29 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2018-07-02 13:36:13

Abelco Investment Group ABs (publ) delägda dotterdotterbolag TBS Yard AB levererar det första skarvhuset av modell MK2 till NKT HV Cables AB, enligt tidigare order. Leveransen avser ett skarvhus med ett ordervärde på 1,6 MSEK. 

Europamarknaden bedöms vara ca 40-50 st skarvhus per år. TBS målsättning är att bli marknadsledande i tillverkning/försäljning av skarvhus då TBS är först med att tillverka skarvhus av komposit och redan idag har kapacitet att tillverka ca 20 skarvhus per år.

Skarvhus används vid sammanfogning av kablar till el distributionsnät över 100.000 volt, som verkstad/lyftkran samt upprättande av kontrollerad miljö. TBS skarvhus i komposit ger smidigare hantering och lägre kostnader för kunden än traditionella skarvhus. Slutkunden (ofta elbolag) köper hela installationen av distributionsnät (där skarvhuset används) av ett fåtal olika distributörer/installatörer. TBS bearbetar idag samtliga distributörer på marknaden.

Några fördelar med skarvhus i komposit:
  • 50% viktreduktion
  • Utmärkt inbyggd termisk isolering
  • Låg underhållskostnad
  • Lätt att reparera
  • Lätt att transportera - ISO-utrustning för lastbil / sjötransport

"Inom varvsindustrin är fleråriga affärsprocesser vanligt förekommande. Ofta rör det sig om stora affärer men det krävs uthållighet att enbart förlita sig på dessa. Därför har TBS utvecklat ett konkurrenskraftigt koncept inom områden som bullerplank, skarvhus, transportsektorn samt byggindustrin (t ex byggbodar) där affärsprocesserna är kortare och därmed kan ge tidigare utdelning. Ett intensivt försäljningsarbete påbörjades hösten 2017 och den order på skarvhus vi nu levererar är ett resultat därav." säger Kent Söderström, VD på TBS Group.

Potentialen i TBS Komposit

Till skillnad från traditionell produktion, tillverkas TBS Komposit via en vacuuminjicerad sandwich-laminering. Resultatet blir ett helt lufttätt material med hög hållbarhet och mycket lång livslängd. Lika hårt som stål men väger bara 30% av stål. 

Hårt material kräver speciell bearbetning, TBS har en av norra Europas största vattenskärmaskin som tillåter precisionsskärning och kan bearbeta mycket stora ytor. Stora, hållfasta skivor i olika storlek och tjocklek kan skäras och sammanfogas till en mängd olika användningsområden. 

"Vi ser en stor potential i TBS Yard. De mycket långa och stora affärerna inom varvsindustrin skapar förutsättning för  långsiktig lönsamhet. Vi hoppas samtidigt uppnå positiva resultat även på kortare sikt tack vare det fina försäljningsarbete som görs hos TBS Yard idag."säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018.