23:57:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
AcouSort är verksamma inom medicinteknik. Idag har bolaget en utvecklad plattformsteknologi inriktad mot akustofores, som med hjälp utav ultraljud separerar och analyserar biologiska cellers sammansättningar. Tekniken används huvudsakligen vid analys av cancerfall och sepsis (blodförgiftning). En stor del av forskningen sker i samarbete med övriga aktörer inom Life-Science. Bolaget etablerades under 2010 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-28 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-15 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-19 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2017-06-16 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2022-02-24 08:30:00
Fjärde kvartalet (2021-10-01 - 2021-12-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 535 (1 181) KSEK

 • Resultatet före skatt uppgick till -3 585 (-3 404) KSEK

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,27 (-0,30) SEK

Tolv månader (2021-01-01 - 2021-12-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 007 (4 928) KSEK

 • Resultatet före skatt uppgick till -12 200 (-7 978) KSEK

 • Resultatet per aktie uppgick till -0,92 (-0,70) SEK

 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2021 till 90 % (73 %)

VD har ordet

Under årets sista kvartal kunde vi notera att affärsklimatet sakta men säkert började återgå till mer normala mönster. Vi gjorde vår första längre affärsresa och vi har åter börjat träffa våra partners i fysiska möten. Det är självklart ett mycket välkommet och viktigt komplement till de virtuella möten vi haft under pandemin. Samtidigt har under kvartalet fortsatt utveckla vår verksamhet på hemmaplan och är mycket stolta över att vi kunnat lansera två nya produkter, AcouPlasma Optical och AcouWash 2.

Resultatmässigt landade intäkterna på 535 (1 181) KSEK samtidigt som resultatet uppgick till -3 585 (-3 404) KSEK. Intäkterna har påverkats av de re restriktioner som rått, men samtidigt vill jag återigen betona att våra intäkter normalt varierar från kvartal till kvartal.

Viktigt är att vi även har kunnat arbeta effektivt med utveckling internt. Som ett resultat av detta är vi nu ännu starkare, med nya och förbättrade produkter som resultat. Det betyder att vi ser mycket ljust på framtiden.

I början av november lanserades vår första OEM-produkt, AcouPlasmaOptical. Det är en unik produkt som möjliggör integrerade optiska mätningar i blodplasma och analytiska instrument. Att vi nu framgångsrikt införlivat vår kärnteknologi i en OEM-komponent med potential att revolutionera hur blodtester utförs är en viktig milstolpe för AcouSort. Detta är i linje med vårdens paradigmskifte till patientnära testning av blodprover, vilket kommer att göra vården mycket effektivare och spara kostnader, tid och liv. Vår långsiktiga affärsstrategi bygger på att leverera OEM-komponenter för automatiserad provberedning till life science-industrin.

En annan viktig milstolpe som uppnåddes under kvartalet var lanseringen av AcouWash 2, som är den nya versionen av företagets celltvätt- och separationssystem. AcouWash 2 och dess applikationer presenterades i oktober virtuellt på den internationell µTAS konferensen och fick ett mycket positivt mottagande. Det är viktigt att nämna att ständig förbättring och testning av våra fristående produkter också är av avgörande betydelse för framtida OEM-utveckling.

I början av 2022 förlängde AcouSorts japanska samarbetspartner sin leasing av ett AcouWash-system. Det nya avtalet innebär även en uppgradering till ett nytt AcouWash 2 system samt applikationsstöd för 2022. Leverans av det nya AcouWash 2-systemet beräknas kunna ske under första halvåret i år.

Under fjärde kvartalet slutförde AcouSort en nyemission som fick ett bra mottagande och övertecknades. Kapitalet från den nyemission på närmare 40 Mkr gör att vi under kommande år kan satsa ännu mer på utveckling och marknadsföring. Högt på agendan står att besöka såväl gamla som nya potentiella kunder.

Med AcouPlasmaOptical och nya uppgraderade AcouWash 2 på plats, ser vi med stor optimism på det nya året. I kombination med att restriktionerna slopats i Sverige och i många andra länder har vi som ambition att äntligen kunna delta på flera för branschen viktiga konferenser, vissa redan under våren, och där effektivt kunna marknadsföra AcouSorts separationsteknologier till life-science industrin.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 • Den 5 oktober lanserar AcouSort ett nytt projekt med Instrumentation Laboratory (IL). Projektet är det sjunde tillsammans med IL.

 • Den 11 oktober lanserar AcouSort AcouWash 2, som är den nya versionen av bolagets celltvätt- och separationssystem.

 • Den 15 oktober meddelar AcouSort att bolagets nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 131,3 procent och AcouSort tillförs 39,6 MSEK före emissionskostnader. I emissionen erhölls vederlagsfria teckningsoptioner, som vid fullt nyttjande tillför bolaget ytterligare 15,7 miljoner kronor.

 • Den 27 oktober meddelar AcouSort att bolaget fått ytterligare en order på ett AcouTrap-system från en befintlig sydkoreansk kund inom Life Science-sektorn.

 • Den 2 november lanserar AcouSort sin första OEMprodukt, AcouPlasmaOptical, som är en unik lösning som möjliggör integrerade optiska mätningar i blodplasma i diagnostiska och analytiska instrument.

 • Den 18 november meddelar AcouSort att bolaget tagit nästa steg i samarbetet med ett bolag baserat i Kalifornien där AcouSorts trapping-teknik kommer att användas för att lägga till en funktionalitet till kundens befintliga produkt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 14 januari meddelar AcouSort att bolaget har förlängt sitt samarbetsavtal med en stor japansk industriaktör gällande leasing av ett nytt AcouWash 2-system och fortsatt applikationsstöd.

 • Den 18 februari meddelar AcouSort att de amerikanska patentmyndigheterna, USPTO, har utfärdat en Notice of Allowance för en av AcouSorts patentansökningar. Patentet täcker hur man designar och driver akustofluidiska enheter tillverkade i plast. Uppfinningen förvärvades ursprungligen från Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 klockan 08.30.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.