00:29:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
AcouSort är verksamma inom medicinteknik. Idag har bolaget en utvecklad plattformsteknologi inriktad mot akustofores, som med hjälp utav ultraljud separerar och analyserar biologiska cellers sammansättningar. Tekniken används huvudsakligen vid analys av cancerfall och sepsis (blodförgiftning). En stor del av forskningen sker i samarbete med övriga aktörer inom Life-Science. Bolaget etablerades under 2010 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-28 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-15 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-19 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2017-06-16 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2022-05-11 10:09:54

AcouSort har sålt ett AcouWash-system till Uppsalabaserade Pharmacolog AB. Affären har sitt ursprung i den avsiktsförklaring som företagen tillkännagav i maj 2021 och följer en framgångsrik utvärderingsprocess av AcouSorts teknik för blodplasmaseparation samt för applikationens affärspotential. De totala intäkterna för AcouSorts del av projektet uppgår till 41 000 EUR 2022.

I maj 2021 undertecknade AcouSort AB och Uppsalabaserade Pharmacolog AB en avsiktsförklaring om ett långsiktigt samarbete som fokuserar på att undersöka potentialen i att integrera AcouSorts teknologi i Pharmacologs produkter. Syftet med samarbetet skulle resultera i utvecklingen av en ny produkt för bestämning av antibiotikakoncentration i blod från kritiskt sjuka patienter.

- Vi är väldigt glada över detta samarbete och vi ser stor potential i att kombinera vår kärnteknologi med Pharmacologs teknologi för spektrofotometrisk analys av blodplasmaprover till nytta för svårt sjuka patienter. Den här affären har gjorts efter en framgångsrik utvärdering av AcouSorts teknologi för blodplasmaseparation samt för applikationens affärspotential. Vi kan också se att fler och fler life science-företag upptäcker att vår teknologi kan lösa några av deras kärnproblem, vilket gör att de kan utveckla nästa generations point-of-care-enheter och analysinstrument, vilket bådar gott för framtiden, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

- På Pharmacolog ser vi mycket fram emot denna nästa fas av samarbetet med AcouSort. Genom att introducera AcouWash-tekniken för provberedning insåg vi att testresultaten blev mycket positiva och visade att AcouSorts akustiska separationsteknik ger en bättre och mer stabil kvalitet på plasman jämfört med andra separationsmetoder, säger Pharmacologs VD Mats Högberg.

Nästa fas i projektet omfattar mätningar utförda i klinisk miljö på sjukhus i Malmö och Uppsala där blod från patienter ska testas. AcouSorts bidrag kommer att vara att utveckla en dedikerad version av AcouWash-systemet för blodplasmaseparation som kan användas av sjukhuspersonal. Pharmacologs system kommer att användas vid deras huvudkontor i Uppsala samt på sjukhuset i Uppsala. Dessutom kommer ett andra AcouWash-system tillfälligt placeras på Malmö sjukhus under studien.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning - så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort är noterat på Nasdaq First North Growth Market". Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.seErik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm