01:18:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
AcouSort är verksamma inom medicinteknik. Idag har bolaget en utvecklad plattformsteknologi inriktad mot akustofores, som med hjälp utav ultraljud separerar och analyserar biologiska cellers sammansättningar. Tekniken används huvudsakligen vid analys av cancerfall och sepsis (blodförgiftning). En stor del av forskningen sker i samarbete med övriga aktörer inom Life-Science. Bolaget etablerades under 2010 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-28 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-15 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-19 Ordinarie utdelning ACOU 0.00 SEK
2017-06-16 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2022-08-04 14:36:53

AcouSort AB (publ) ("AcouSort", "Bolaget") meddelar idag att Bolagets och dess samarbetspartner Werfens ("Werfen") (tidigare Instrumentation Laboratory Company) amerikanska patentansökan erhöll nationellt godkännande i USA den 3 augusti 2022. Den ursprungliga internationella ansökan blev enligt regelverket för PCT offentliggjord i databasen efter den 7 april 2018. Patentansökan avser en akustofluidik-teknologi som separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska metoder. Teknologin som patentansökan avser är framtagen i samarbete mellan AcouSort och Werfen. Samarbetet har resulterat i att Werfen använder AcouSorts akustofluidik-teknologi i nästa generation av en av deras kliniska diagnostikinstrument.

Om den gemensamma patentansökan

AcouSort och Werfen lämnade den 7 oktober 2016 in en gemensam patentansökan med titeln "Method and system for optical or electrical measurements in disperse fluids" med ansökningsnummer PCT/EP2017/075681. Patentansökan avser en teknologi som med hjälp av ultraljud i en mikrokanal separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska mätmetoder. Teknologin i patentansökan är framtagen i ett samarbete mellan AcouSort och Werfen och patentansökan inkluderar uppfinnare från båda bolagen. Det nu erhållna nationella patentet i USA gäller i 20 år från tidpunkten för den internationella ansökan, dvs till oktober 2037.

VD Torsten Freltoft kommenterar

"Werfen har implementerat vår gemensamma teknologi i nästa generation av en av deras produktfamiljer och under hösten 2021 lanserade AcouSort den nya produkten AcouPlasmaOptical baserat på patentet. Det nationella godkännande vi och Werfen nu erhållit i USA betyder mycket för vårt fortsatta samarbete och stärker skyddet för våra respektive kommersiella aktiviteter på ett betydande sätt."