11:58:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2021-11-25 10:12:48

Extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB ("Bio-Works" eller "Bolaget") hölls idag och vid stämman godkändes styrelsens beslut att emittera 4 315 000 nya aktier. 

Extra bolagsstämman beslutade idag, den 25 november 2021, att godkänna styrelsens beslut från den 8 november 2021 att öka Bolagets aktiekapital med högst 431 500 kronor genom en riktad nyemission av högst 4 315 000 aktier. Teckningskursen uppgår till 19,70 kronor per aktie, baserat på förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerare. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets av investerare som anmält intresse att teckna aktier i emissionen. Samtliga aktier har tecknats och tilldelats. Syftet med emissionen, och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för fortsatta försäljnings- och marknadsaktiviteter av Bolagets separationsmedieprodukter och produktutveckling samt att stärka ägarbasen med nya välrenommerade och långsiktiga ägare.

För ytterligare information om emissionen, se Bio-Works pressmeddelanden den 8 och 9 november 2021.