22:22:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2020-04-24 13:00:00
Perioden 1 januari - 31 mars 2020 i korthet
 • Nettoomsättningen ökade med 237% till 2 031 (602) KSEK med god försäljningstillväxt i alla regioner
 • Orderingången ökade med 257% till 2 086 (585) KSEK.
 • Resultatet i första kvartalet var -11 302 (-10 352) KSEK
 • Resultat per aktie i första kvartalet uppgick till -0,37 (-0,54) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 160 (-7 535) KSEK
 • Banktillgodohavanden uppgick till 65 242 (46 350) KSEK vid periodens slut.
Viktiga händelser under första kvartalet
 • Den goda försäljningstillväxten fortsätter särskilt i Nordamerika och Europa.
 • Bolaget kan konstatera att covid-19 har mycket stor påverkan på ekonomin och samhället som helhet och utvecklingen har varit mycket snabb. Liksom många andra aktörer parerar Bio-Works nu de reserestriktioner och begränsningar till fysiska möten som gäller i samband med Covid-19 krisen. Eftersom Bio-Works redan har en etablerad och effektiv kommunikation med ett stort antal kunder och av kunden prioriterade projekt har vi hittills ändå haft en god försäljningsutveckling.
 • En av våra produktionskunder använder vår produkt för produktion av viktiga komponenter för just Covid-19 testning. Flera andra kunder utvecklar Covid-19 relaterade produkter där de utnyttjar våra produkter i utvecklingsprocessen.
 • Bio-Works Technologies Inc. registrerades i mitten på februari, och vår första Nordamerikanska medarbetare tillträdde i mitten på mars.
 • Ett distributionsavtal har tecknats för Indien med omgivande länder med bolaget Arihant Innochem. Vi har snabbstartat i landet med besök hos mer än 20 potentiella uppskalningskunder.
 • Bio-Works har utnämnt en ny tillträdande VD, Jonathan Royce. Jonathan tar över rollen senast 1 augusti.

Viktiga händelser efter periodens utgång 31 mars 2020

 
 •  Vår årliga audit för ISO 9001:2015 har genomförts med gott resultat.

VD kommentar

- Bio-Works startar året med bra försäljningsökning och nya större kundorder - trots den rådande osäkerheten i världen. Efter en relativt långsam inledning ökade orderingången under februari för att under mars ligga på bra nivå. Försäljningen för kvartalet ökade starkt och slutade på cirka 2 MSEK. Höstens generella trend håller i sig med ökade inköp från många kunder i uppskalningsfas och produktionsfas.

Här följer min sammanfattning av de viktigaste händelserna under Q1 2020:

Bolagets försäljning i Q1 2020

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 2 031KSEK vilket är 1,4 MSEK högre än förra året, en ökning med 237 procent. Huvuddelen av försäljningen är spridd på ett tiotal större kunder som arbetar i uppskalningsfas och produktionsfas i alla delar av världen. Under kvartalet har vi skrivit ett 3-årsavtal med en av våra kunder i Östeuropa för kvartalsvis leverans av en av bolagets produkter till ett totalt minimivärde om ca. 2,5 MSEK över perioden. Särskilt glädjande är att vi under kvartalet även har fått våra första större uppskalningsorder från Kina och Sydkorea.

Bolaget kan konstatera att Covid-19 har mycket stor påverkan på ekonomin och samhället som helhet och utvecklingen har varit mycket snabb.

Trots goda försäljningssiffror är det därför viktigt att vi är fortsatt försiktiga när det gäller bolagets kostnader i och med osäkerheten runt Covid-19. Bolaget har därför vidtagit en rad besparingsåtgärder med syfte att säkerställa tryggheten i vår kassa samtidigt som vi bibehåller vår huvudfokus som är ökad försäljning.

Den pågående Covid-19 epidemin har hittills inte påverkat försäljningen negativt eftersom våra huvudsakliga volymer kommer från våra kunder i sen uppskalning och produktion. Dessa projekt har hög prioritet och pågår i oförminskad kraft hos våra kunder.

Bio-Works har vid första kvartalets utgång 57 kunder i uppskalningsfas. Av dessa befinner sig 11 kunder i sen uppskalningsfas och närmar sig därmed full produktion. 11 kunder är redan i produktionsfas.

Fortsatt uppbyggnad av försäljningen

Vi fortsätter att under 2020 bygga vår globala försäljningsplattform. Under kvartalet har vi bildat ett dotterbolag i USA. Vår första anställd är en senior säljare som redan har påbörjat sitt arbete. Vi förstärker därmed vår support av bolagets kundbas, initialt med fokus på östkusten i USA där vi har god försäljningstillväxt. Den seniora säljaren bidrar även med ett stort och viktigt eget nätverk i vår primära målgrupp.

I Kina och Sydkorea har vi på grund av COVID-19 viruset begränsats något i vår möjlighet att vara på plats för att stödja kunder och distributörer. Distributörerna har dock fortsatt sitt viktiga arbete och har kontakt med kunderna som jobbar vidare med sina projekt. Något som också har lett till två uppskalningsorder i slutet av kvartalet. Våra egna resurser har fokuserats på andra viktiga geografiska områden. Det har bland annat gjort det möjligt att göra en snabb uppstart i Indien där bolaget nu har en distributör igång och har genomfört möten med en stor del av de mest intressanta kunderna i landet.

Vi fortsätter vårt arbete med fokus på att med ökat tempo och kraft driva kommersialiseringen av våra unika produkter. Jonathan Royce kommer som annonserats att från sommaren ta över VD rollen i Bio-Works och driva bolaget vidare tillsammans med teamet. 

Det gångna årets diskussioner med kunder och expertis har stärkt vår uppfattning att Bio-Works har en mycket konkurrenskraftig produktplattform. Vårt fokus är nu att med ökat tempo och kraft driva kommersialiseringen av denna unika tillgång.

Vi tackar för ditt förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt under 2020 och framåt. Personligen tackar jag också för ditt förtroende för mig i min roll i bolaget. Som aktieägare ser jag med stor förväntan fram emot att få följa bolagets vidare tillväxt.

Uppsala 24 april, 2020

Mats Johnson

VD, Bio-Works Technologies AB

 

För mer information: www.bio-works.com eller kontakta Mats Johnson, vd Bio-Works, e-mail: mats.johnson@bio-works.com,telefon: +46 70 516 53 37.

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 13:00 CEST.

 

Om Bio-Works Technologies

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativ separationsmedia baserat på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se,är utsedd Certified Adviser.