11:37:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BrainCool är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter som används inom medicinsk kylning av hjärnan. Teknologin är utvecklad som kylkuddar som appliceras på olika delar av patientens kropp, där systemet kontrollerar kroppstemperaturen. Produkterna används vid behandling av olika allvarliga tillstånd innefattande stroke, hjärtstopp, samt hjärnskakning och migrän. BrainCool grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-04-08 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-25 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-29 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-24 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-12 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-03-27 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-27 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-01-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-26 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2014-06-25 Årsstämma 2014
2014-04-14 Extra Bolagsstämma 2014
2020-10-19 16:28:45

BrainCool AB (publ) har genom sitt dotterbolag i USA, BrainCool Inc, tecknat ett nytt viktigt avtal med en rikstäckande GPO (General Purchase Organisation), Intalere, som representerar cirka 3 800 akut sjukhus i USA. Intalere ägs av Intermountain Health, en sjukhusgrupp där BrainCool startat implementering av sina produkter under 2020 efter att ha ingått leveransavtal med gruppen i början av året.

Avtalet gäller inköp och leveranser av IQool™ Temperature Management Systems i USA (som säljs under varumärket "BrainCool™ System" i Europa) och förutsättningarna att inkludera kommande FDA-godkända produkter från BrainCool är mycket goda.

Samarbetet mellan BrainCool Inc och Intalere är en milstolpe och träder i kraft den 1 november 2020.

VD Martin Waleij kommenterar;

BrainCool kommer gå ur covid-19 krisen med en mycket stark grund, såväl med bra resultat för produkten i olika utvärderingar som en etablerad struktur för större leveranser. Avtalet med Intalere är ett viktigt verktyg för att bygga en stark tillväxt under de kommande åren.

Genom det redan etablerade samarbetet med ägargruppen till Intalere, kommer vi få tillfället att medverka på månadsmöten med olika sjukhus inom GPO-strukturen, för att snabbt få möjlighet att presentera vår produkt med de kliniska och finansiella fördelar vi erbjuder.

Avtalet som nu etablerats under 2020 innebär dessutom en kortare startsträcka att inkludera nya produkter med GPO'n för våra produkter RhinoChill™ och Cooral® Systems i produktprogrammet i USA. Bägge produkter är för närvarande inne i en De Novo 510 k process för ett erhålla marknadsgodkännande i USA.

Den 21 oktober kommer även nya riktlinjer inom vårt område temperaturreglering (TTM, target temperature management) presenteras av American Heart. (https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/the-guidelines-virtual-experience)

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-19 16:28 CET.