14:24:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Bublar Group är ett XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bublar grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 Ordinarie utdelning BUBL 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2019
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 Ordinarie utdelning BUBL 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning BUBL 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2019-07-11 18:04:07

Bublar Group AB (publ) ("Bublar" eller "Bolaget") offentliggör idag avsikten att, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019, genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare ("Nyemissionen"). Bolaget har anlitat G&W Fondkommission som finansiell rådgivare i Nyemissionen ("Rådgivaren"). Teckningskursen i Nyemissionen och antalet nyemitterande aktier kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Målsättningen är att tillföra Bolaget ca 10 msek.

Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan NGM Nordic MTF öppnar klockan 09:00 den 12 juli 2019. Tidpunkten för stängning, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och Rådgivaren. Bolaget kommer att informera om utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Syftet med emissionen är att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att stärka affärsmöjligheter samt produktionsresurser.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka aktieägarbasen samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare likviditet.

G& W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Nyemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 18.05 CET.

Om Bublar Group AB (publ)

Bublar Group (www.bublar.com) är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsument- och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolagen Vobling AB (www.vobling.com) och Sayduck Oy (sayduck.com). Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793). 

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Kontakt: Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20, www.bublar.com

För mer information, kontakta Staffan Eklöw, styrelseordförande: staffan@eklaw.seeller Maria A Grimaldi, VD: maria.grimaldi@bublar.com