22:24:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom nämnt arbetsområde. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014
2022-04-27 16:00:00

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) kommer att ge tre posterpresentationer med nya kliniska data från CANFOUR- och CIRIFOUR-studierna för huvudprojektet nadunolimab, på American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting 2022 som hålls i Chicago 3-7 juni 2022. Två av presentationerna kommer dessutom att inkluderas i sessioner för posterdiskussion där ett fåtal utvalda posters uppmärksammas. Dessa fokuserar på behandling av patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC) eller icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i CANFOUR-studien.

"Vi är glada över att kommunicera Cantargias senaste kliniska data på ASCO. Vi är medvetna om att många följer bolaget och vi sporras av uppmärksamheten som denna möjlighet för med sig," sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Cantargias presentationer på ASCO 2022 kommer att fokusera på nya kliniska data för säkerhet, antitumöraktivitet samt biomarköreffekter av den IL1RAP-bindande antikroppen nadunolimab i kombination med cellgifter i CANFOUR-studien, eller med Keytruda® (pembrolizumab) i CIRIFOUR-studien. Resultaten kommer att presenteras vid tre olika postersessioner och data från CANFOUR-studien kommer också att uppmärksammas under särskilda posterdiskussioner där resultaten kommer att diskuteras i ett större kontext. Följande innehåll kommer att presenteras:

CANFOUR (PDAC)

Över 70 PDAC-patienter har fått behandling med nadunolimab i kombination med gemcitabin och nab-paclitaxel i CANFOUR-studien. Data från dessa patienter kommer att presenteras och ge en mera robust bild av de lovande resultat som presenterats tidigare för de första 33 PDAC-patienterna. Dessa uppdaterades senast i slutet av 2021 då medianöverlevnad på 12,7 månader samt progressionsfri överlevnad (iPFS) på 7,2 månader i median presenterades.

CANFOUR (NSCLC)

Över 30 NSCLC-patienter har fått behandling med nadunolimab i kombination med gemcitabin och cisplatin i CANFOUR-studien. På förra årets ESMO-kongress presenterade Cantargia positiva interimsresultat från CANFOUR-studien där bland annat en responsfrekvens på 48% redovisades. Presentationen på ASCO 2022 baseras på mera mogna data från studien.

CIRIFOUR

Femton patienter med solida tumörer har fått behandling med nadunolimab i kombination med pembrolizumab i CIRIFOUR-studien. I en tidigare uppdatering visades god säkerhet för denna kombination. Uppdaterade säkerhetsdata samt nya effektdata kommer att presenteras.

Abstrakttitlar finns nu på ASCO:s hemsida och hela abstrakt kommer att publiceras 17:00 ET den 26 maj 2022. Titlarna för Cantargias presentationer är följande:

Abstraktnummer och titel: #4141 Phase 1/2a trial of nadunolimab, a first-in-class fully humanized monoclonal antibody against IL1RAP, in combination with gemcitabine and nab-paclitaxel (GN) in patients with pancreatic adenocarcinoma (PDAC)
Session: Poster Discussion Session, Gastrointestinal Cancer - Gastroesophageal, Pancreatic, and Hepatobiliary
Datum och tid: Lördag 4 juni 2022, 13:15-14:45; 8:00-11:00 CDT

Abstraktnummer och titel: #2527 Safety, tolerability, and preliminary efficacy of nadunolimab, a first-in-class monoclonal antibody against IL1RAP, in combination with pembrolizumab in subjects with solid tumors
Session: Developmental Therapeutics - Immunotherapy
Datum och tid: Söndag 5 juni 2022, 8:00-11:00 CDT

Abstraktnummer och titel: #9020 Phase 1/2a trial of nadunolimab, a first-in-class fully humanized monoclonal antibody against IL1RAP, in combination with cisplatin and gemcitabine (CG) in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC)
Session: Poster Discussion Session, Lung Cancer - Non-Small Cell Metastatic
Datum och tid: Måndag 6 juni 2022, 13:15-14:45; 8:00-11:00 CDT

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 16.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316)). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i NSCLC-patienter med en PFS på 7,2 månader i median. En responsfrekvens på 48% observerades, med ännu högre responser i patienter med icke-skivepitel NSCLC. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04990037)), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05116891)) och TRIFOUR (NCT05181462 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05181462)), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214)).