19:59:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom nämnt arbetsområde. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 Ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014
2022-05-22 09:00:00

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) rapporterade idag nya prekliniska resultat som visar effekt av den IL1RAP-bindande antikroppen CAN10 i en preklinisk sjukdomsmodell för åderförkalkning. Behandling med en CAN10 surrogat­antikropp minskade plackbördan och plackinflammationen i denna modell, vilket visar att CAN10 har potential för behandling av kardiovaskulär sjukdom. Dessa fynd kommer att presenteras på European Atherosclerosis Society (EAS)-kongressen i Milano den 22-25 maj.

"Dessa nya resultat visar på den potential som CAN10 har för behandling av inflammatoriska sjukdomar och öppnar upp för nya möjligheter inom kardiovaskulära sjukdomar, utöver vårt nuvarande fokus på hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. Parallellt med den fortsatta utvecklingen av vårt huvudprojekt nadunolimab inom flera typer av cancer, ser vi fram emot att påbörja kliniska studier med CAN10 i början av 2023," sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

CAN10 är en antikropp som har visat starka anti-inflammatoriska effekter genom bindning av IL1RAP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein). Cantargia utvecklar CAN10 för behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, med ett initialt fokus på hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros.

Data som presenteras på EAS-kongressen visar höga nivåer av IL1RAP i åderförkalkningsplack i en preklinisk modell. Behandling med en CAN10 surrogatantikropp minskade plackbördan som bildats i aorta i denna modell och även antalet inflammatoriska celler som ansamlas i placken. Detta indikerar tydligt att blockering av IL1RAP har positiva effekter på både åderförkalkning och plackinflammation och att IL1RAP utgör en möjlig måltavla för behandling av denna sjukdom. Dessa senaste data för CAN10 togs fram i samarbete med en forskningsgrupp som leds av Dr. Daniel Engelbertsen på enheten för kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

"Inflammation anses vara det som driver bildning av plack samt bidra till deras instabilitet som kan leda till plackbristning och hjärtinfarkt. Våra studier indikerar att signalering via IL1RAP spelar en viktig roll i utvecklingen av åderförkalkning och att blockering av IL1RAP med CAN10-antikroppen kan ha positiva effekter på sjukdomen," sa Dr. Daniel Engelbertsen.

De nya resultaten för CAN10 kommer att presenteras på en poster på EAS-kongressen och även uppmärksammas genom en muntlig presentation vid en session för posterdiskussion. Postern kommer även att göras tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer) efter att presentationen ägt rum den 24 maj.

CAN10 har en annan profil för blockering av IL1RAP jämfört med nadunolimab (CAN04), Cantargias läkemedelskandidat mot cancer. CAN10 binder starkt till IL1RAP och fungerar genom att blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36. Blockering av dessa signaler kan vara gynnsam vid behandling av flertal autoimmuna eller inflammatoriska sjukdomar. CAN10 har tidigare visat starka effekter i flera inflammatoriska modeller, inklusive hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. Cantargia planerar att påbörja klinisk fas I-studie för CAN10 i början av 2023.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2022 kl. 09.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi i ett flertal kliniska studier - CANFOUR, CIRIFOUR, CAPAFOUR, CESTAFOUR, TRIFOUR - med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om CAN10
Antikroppen CAN10 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och har en unik förmåga att blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36. Blockering av dessa signaler har en stor potential i behandlingen av ett flertal inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Det initiala fokuset för CAN10 är på behandling av två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. I en preklinisk in vivo-modell för hjärtmuskelinflammation visade behandling med CAN10 surrogat-antikropp en signifikant minskning av inflammation och fibros samt en motverkad försämring i hjärtfunktion. CAN10 minskade även sjukdomsutvecklingen i modeller för systemisk skleros, bukhåleinflammation, psoriasis och psoriasisartrit. CAN10 är för närvarande i senare fas av den prekliniska utvecklingen och den första kliniska studien förväntas starta i början av 2023.