16:16:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-13 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-29 Kvartalsutdelning CAST 1.9
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-29 Kvartalsutdelning CAST 1.9
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-29 Kvartalsutdelning CAST 1.9
2022-04-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-01 Kvartalsutdelning CAST 1.9
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-24 Halvårsutdelning CAST 3.45
2021-08-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning CAST 3.45
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-01-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-21 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-18 Halvårsutdelning CAST 3.25
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Halvårsutdelning CAST 3.25
2020-03-19 Årsstämma 2020
2020-01-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-20 Halvårsutdelning CAST 3.05
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Halvårsutdelning CAST 3.05
2019-03-21 Årsstämma 2019
2019-01-23 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-17 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-21 Halvårsutdelning CAST 2.65
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Halvårsutdelning CAST 2.65
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-01-25 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Halvårsutdelning CAST 2.5
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 Halvårsutdelning CAST 2.5
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-01-19 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-12 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-13 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Ordinarie utdelning CAST 4.90 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-01-20 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-15 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-15 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning CAST 4.60 SEK
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-01-21 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-15 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-16 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning CAST 4.25 SEK
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-01-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-16 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 Ordinarie utdelning CAST 3.95 SEK
2013-03-21 Årsstämma 2013
2013-01-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-12 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-17 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 Ordinarie utdelning CAST 3.70 SEK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-01-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-18 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 Ordinarie utdelning CAST 3.60 SEK
2011-03-24 Årsstämma 2011
2011-01-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning CAST 3.50 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-01-20 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-15 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-14 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 Ordinarie utdelning CAST 3.15 SEK
2009-03-26 Årsstämma 1
2008-03-28 Ordinarie utdelning CAST 3.00 SEK
2007-03-23 Ordinarie utdelning CAST 2.85 SEK
2006-04-25 Split CAST 1:4
2006-03-24 Ordinarie utdelning CAST 10.50 SEK
2005-03-28 Ordinarie utdelning CAST 9.50 SEK
2004-03-26 Ordinarie utdelning CAST 8.50 SEK
2003-03-21 Ordinarie utdelning CAST 7.50 SEK
2002-03-22 Ordinarie utdelning CAST 6.50 SEK
2001-03-23 Ordinarie utdelning CAST 5.50 SEK
2000-05-25 Ordinarie utdelning CAST 4.50 SEK
1999-03-25 Ordinarie utdelning CAST 3.50 SEK
1998-03-27 Ordinarie utdelning CAST 2.75 SEK
2021-07-03 02:30:00

Castellum förvärvar finsk fastighetsportfölj genom att förvärva Kielo  med 22 högkvalitativa kontorsfastigheter i Finlands mest attraktiva tillväxtcentra och snabbast växande universitetsorter.

"Förvärvet är ett fantastiskt tillskott till vår befintliga nordiska plattform och befäster ytterligare vår position på en av Europas starkaste marknader", säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Portföljen består av 22 moderna och hållbara fastigheter, merparten byggda efter år 2000, med moderna flexibla kontorslokaler och ett brett utbud av tjänster och faciliteter som konferenslokaler och coworkingytor.

Portföljen har en stabil, attraktiv och diversifierad hyresgästsammansättning. Av idag totalt 314 enskilda hyresgäster svarar offentlig sektor, blue-chip och/eller stora företag för 63 % av bruttohyresintäkterna. Största hyresgäster är offentliga institutioner och välkända blue-chip-företag som AFRY, Nokia och Siemens.

Största regionen är Helsinki Metropolitan Area (HMA) som bidrar med mer än 40 % av hyresintäkterna, medan återstående fördelas mellan universitetsstäderna Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Lahti.

Affären i sammandrag: Castellum förvärvar Kielo från Blackstone Tactical Opportunities och Brunswick Real Estate
Förvärvspris: 6,5 mdkr
Tillträdesdag: 7 juli 2021
Hyresvärde: cirka 0,6 mdkr/år
Genomsnittlig kontraktslängd: 3,0 år
Större hyresgäster: AFRY, Nokia och Siemens
Uthyrningsbar area: 237 000 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: 86 %

Denna information är sådan som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-03 02:30 CET.