08:37:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Catella är verksamma inom finansbranschen. Bolagets verksamhet fokuserar på corporate finance, transaktionsrådgivning samt tillhörande finansiella tjänster. Kapitalförvaltningen erbjuder institutioner, bolag och privatpersoner tjänster fokuserade på fondförvaltning och förmögenhetsförvaltning, samt kreditkort- och inlösentjänster. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Kalender

2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning CAT A 0.90 SEK
2021-05-26 Ordinarie utdelning CAT B 0.90 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-21 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning CAT B 0.00 SEK
2020-05-27 Ordinarie utdelning CAT A 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Ordinarie utdelning CAT B 1.20 SEK
2019-05-28 Ordinarie utdelning CAT A 1.20 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Ordinarie utdelning CAT A 1.00 SEK
2018-05-29 Ordinarie utdelning CAT B 1.00 SEK
2018-05-28 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Ordinarie utdelning CAT B 0.80 SEK
2017-05-30 Ordinarie utdelning CAT A 0.80 SEK
2017-05-29 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Ordinarie utdelning CAT A 0.60 SEK
2016-05-31 Ordinarie utdelning CAT B 0.60 SEK
2016-05-30 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Ordinarie utdelning CAT A 0.20 SEK
2015-05-22 Ordinarie utdelning CAT B 0.20 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Ordinarie utdelning CAT B 0.00 SEK
2014-05-23 Ordinarie utdelning CAT A 0.00 SEK
2014-05-22 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Ordinarie utdelning CAT B 0.00 SEK
2013-05-23 Ordinarie utdelning CAT A 0.00 SEK
2013-05-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-22 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-23 15-7 2012
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-24 Årsstämma 2012
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-26 Ordinarie utdelning CAT B 0.00 SEK
2011-05-26 Ordinarie utdelning CAT A 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-05-25 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-21 Ordinarie utdelning CAT B 0.00 SEK
2010-05-21 Ordinarie utdelning CAT A 0.00 SEK
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-20 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-28 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-28 Ordinarie utdelning CAT A 0.00 SEK
2009-05-28 Ordinarie utdelning CAT B 0.00 SEK
2009-05-27 Årsstämma 1
2009-05-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2021-04-08 08:00:00

Catella AB (publ) har via Catella Bank (som är under avveckling) haft ett innehav av serie A konvertibler i Visa Inc. Innehavet har konverterats till serie A preferensaktier, vilka sedermera avyttrats i mars 2021.

Realisationsvinsten vid försäljningen uppgick till 87 mkr. På grund av tillkommande information som förelåg per balansdagen rörande innehavet av serie A konvertibler i Visa Inc. har en förändrad bedömning av värdet gjorts innebärande en positiv värdejustering om 81 mkr. Justeringen redovisas i Övrigt totalresultat under Q4 2020 och påverkar det egna kapitalet i koncernen per den 31 december 2020.

Justeringen är enbart hänförlig till en transaktion med VISA från 2016 och hänförlig till Catella Bank som är under avveckling.

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl 08.00 CET.