05:32:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorIndustri
IndustriMaskinindustri
Cimco Marine är verksamma inom marinsektorn och tillhandahåller idag dieselutombordare. Idag drivs de flesta motorerna på bensin och bolagets motor ämnar både vara starkare och bränslesnålare än nuvarande motorer på marknaden. Bolagets produkter säljs under separata varumärken och distribueras till marknaden via återförsäljare och regionala distributörer. Cimco Marine grundades 2012 och har sitt huvudkontor i Ängelholm.

Kalender

2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning CIMCO 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2018
2019-03-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2017
2018-04-16 Ordinarie utdelning CIMCO 0.00 SEK
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-20 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2019-10-09 16:20:27

Cimco Marine AB (publ) ("Cimco Marine") har nått en principöverenskommelse med Europeiska investeringsbanken ("EIB") om att även riktade nyemissioner av aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK ska räknas vid bedömningen av om Cimco Marine har uppfyllt villkoren för utbetalning av Tranche B enligt parternas kreditfacilitetsavtal daterat den 5 juli 2019.

Cimco Marine träffade den 5 juli 2019 ett kreditfacilitetsavtal om totalt 14 miljoner euro med EIB. Kreditfaciliteten är uppdelad i tre trancher, av vilka Tranche A i ett belopp om 4 miljoner euro utbetalades till Cimco Marine i september 2019. Bolagets utnyttjande av Tranche B, också i ett belopp om 4 miljoner euro, är bl.a. villkorat av att Cimco har erhållit minst 50 miljoner kronor från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2019:1. Cimco Marine har nu nått en principöverenskommelse med EIB om att även riktade nyemissioner av aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK ska räknas vid bedömningen av om Cimco Marine har uppfyllt det aktuella villkoret. Principöverenskommelsen är villkorad av att parterna träffar ett formellt avtal om frågorna, vars närmare innehåll nu är under förhandling.