03:48:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning DVYSR 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning DVYSR 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Devyser Diagnostics utvecklar, tillverkar och säljer genetiska tester till laboratorier globalt. Produkterna används för DNA-tester inom onkologi, transplantation och ärftliga sjukdomar för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnostik av ett stort antal genetiska sjukdomar och uppföljning av transplanterade patienter. Bolaget har sitt huvudkontor i Hägersten.
2023-01-27 12:30:00

Devyser meddelar idag att bolaget, till följd av nyinförd "payback"-avgift i Italien, kommer att göra en reservering avseende bolagets kostnader i Italien för åren 2015-2018 samt bedömda kostnader för åren 2019-2022. Reserveringen kommer att påverka rörelseresultatet för 2022 med ca 7 MSEK.

Det italienska hälsoministeriet har påfört företag som marknadsfört medicintekniska produkter i Italien en retroaktiv avgift, så kallad "payback", för försäljningen till den nationella hälso- och sjukvården (NHS-SSN) under åren 2015, 2016, 2017 och 2018. Den totala summan som på detta sätt krävs åter uppgår till totalt cirka 2 miljarder euro.

Devyser har sedan 2014 verkat i Italien genom dotterbolaget Devyser Italia S.r.l och Italien utgör för närvarande Devysers största nationella marknad.

"Självklart är det olyckligt när spelreglerna ändras i efterhand och att man drabbas av en retroaktiv avgift på detta sätt. Vi har i samråd med våra juridiska rådgivare noga undersökt och vidtagit de åtgärder som för oss är möjliga för att kunna undgå att betala, eller minska, den påförda avgiften. Vi vet att det också pågår ett antal överklagningar av beslutet. Utifrån beslutet för åren 2015-2018 och vår motsvarande bedömning för åren 2019-2022 är en reservering på 7 MSEK rimlig", säger Devysers vd Fredrik Alpsten.

Beloppet i detta pressmeddelande är preliminärt och oreviderat. Devyser kommer inte att ge ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen innan bokslutskommunikén för 2022 har publicerats.

Devysers bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 publiceras torsdagen den 21 februari 2023 kl. 07.30 i enlighet med bolagets finansiella kalender. En webbsänd presentation kommer att hållas samma dag kl. 09.00.

Denna information är sådan information som Devyser Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023, kl 12:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten, VD
E-post: fredrik.alpsten@devyser.com

Tel: +46706 673106

Sabina Berlin, CFO
E-post: sabina.berlin@devyser.com
Tel: +46 739 519502

Om Devyser Diagnostics AB (publ)

Devyser utvecklar, tillverkar ochsäljerkit för genetisk testning till laboratorier iöver 50länder. Produkternaanvändsför avancerad DNA-testning inomärftliga sjukdomar,onkologi och transplantationför attmöjliggöraskräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar samtuppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkterförenklar komplexa genetiska testprocesser,förbättrarprovgenomströmningen, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Devyser grundades 2004 och har sin bas iStockholm.

Devysers aktier handlaspåNasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: DVYSR). BolagetsCertified Adviser ärRedeye AB. För mer information, besök www.devyser.com.