22:54:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Diagonal är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar en plattform under namnet Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, som exempelvis virus, bakterier och svampar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro inom Sverige med huvudkontor i Lund.
2022-08-23 08:00:00

Diagonal Bio AB ("Diagonal" eller "bolaget") (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) offentliggjorde idag sin delårsrapport för andra kvartalet 2022.

VD-kommentar:

"Under det andra kvartalet 2022 fortsatte den snabba utvecklingen för Diagonal och vår banbrytande diagnostikplattform, Panviral. I början av kvartalet satte vi upp nya mål för bolaget och vi har kunnat arbeta för att nå dessa, inklusive den förväntade leveransen av den första versionen av Panviral, ämnad för forskningsändamål (RUO). Leverans förväntas ske under den kommande hösten vilket banar väg för samarbeten med ledande institutioner och Key Opinion Leaders (KOL) vilket kommer vara en viktig språngbräda i kommersialiseringen av Panviral samt generera kritiska data gällande Panvirals prestation. I juni beviljades Diagonal patent på Panvirals unika kärnteknologi som plattform för DNA/RNA-detektion vilket ger oss skydd fram till år 2041 samt den grund som behövs för Panvirals fortsatta kommersialisering. Under kvartalet har vi också kunnat släppa nya testresultat för Panviral där fyra olika luftvägsvirus upptäcktes under ett genomsnitt av cirka tio minuter med samma precision som ett PCR-test." säger Jack Egelund Madsen, VD på Diagonal Bio AB.

Sammanfattning av delårsrapporten

Perioden 1 april - 30 juni
 • Bolagets intäkter uppgick till 995 KSEK (2 469 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde 941 KSEK (2 360 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 344 KSEK (-3 066 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-0,57 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -486 KSEK (4 102 KSEK).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16 434 SEK (4 451 SEK).
Perioden 1 januari - 30 juni
 • Bolagets intäkter uppgick till 1 596 KSEK (5 327 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde 1 372 KSEK (5 204 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 719 KSEK (-3 793 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,90 SEK (-0,79 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 332 KSEK (783 KSEK).
Nyckelhändelser under andra kvartalet:
 • Den 14 april 2022 meddelade Diagonal Bio AB att Bolaget har uppdaterat de kommande målsättningarna för räkenskapsåret 2022 och 2023. De uppdaterade målsättningarna är i linje med Bolagets pågående och planerade arbete.

 • Den 18 april meddelade Diagonal Bio AB att Bolaget har säkerställt lånefinansiering om cirka 5 MSEK i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet. Med hjälp av lånefinansieringen har Bolaget möjlighet att uppnå värdehöjande aktiviteter före en mer långsiktig finansiering.

 • Den 23 maj 2022 meddelade Diagonal Bio AB att bolaget har erhållit ett så kallat "intention to grant" från det Europeiska patentverket ("EPO") avseende Bolagets patentansökan "A DNA/RNA detection platform", med ansökningsnummer 21715927.6, innebärande att EPO avser att bevilja ett europeiskt patent och att endast ett antal formaliteter kvarstår.

 • Den 9 juni 2022 meddelade Diagonal Bio AB att en första version av diagnostikplattformen Panviral för forskningsändamål förväntas levereras från utvecklingspartnern OIM Sweden AB under hösten 2022. Leveransen kommer att möjliggöra beta- och pilottestning tillsammans med potentiella nyckelpartners och key opinion leaders.

 • Den 10 juni 2022 kunde Diagonal Bio AB meddela att EPO har beviljat ett europeiskt patent avseende bolagets kärnteknologi, för vilken EPO gav ett "intention to grant" under maj 2022. Det beviljade patentet har titeln "A DNA/RNA detection platform" och patentnummer EP3987059B1. Det formella beviljandet innebär att patentet kommer valideras i flertalet europeiska länder och ge Diagonal Bio ett patentskydd på marknaden fram till 2041.

 • Den 30 juni 2022 presenterade Diagonal Bio testresultat baserade på kliniska prover från patienter infekterade med luftvägsvirus. Patienterna testades med den senaste versionen av Bolagets förfinade sensorteknik och optimerad analytisk programvara. Totalt testades fyra olika luftvägsvirus. Noggrannheten var 98,3 procent för SARS-CoV-2, 98,2 procent för influensa A, 98,3 procent för influensa B, 100 procent för RS- virus (respiratoriskt syncytialvirus) och 98,7 procent för alla virus tillsammans. Den genomsnittliga tidsåtgången för detektion för samtliga virustyper var cirka tio minuter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 11 augusti presenterades ett "Letter of Intent" avseende pilottester i samverkan med Centre of Diagnotics på Danmarks Teknologiska Universitet i Köpenhamn. Testerna kommer initialt att jämföra Panviral-plattformen med PCR- och snabbtester kopplat till SARS-CoV-2, därefter kommer även tester genomföras på andra infektionssjukdomar. Testerna kommer att starta i samband med att Panviral enheterna levereras.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Diagonal Bio: https://diagonalbio.com/investors/financial-reports/

För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio. (jem@diagonalbio.)com
Hemsida: www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolagets vision är att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.