21:03:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Diagonal är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar en plattform under namnet Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, som exempelvis virus, bakterier och svampar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro inom Sverige med huvudkontor i Lund.
2022-08-11 11:57:02

Diagonal Bio AB ("Diagonal" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) meddelar idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Centre for Diagnostics, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Health Tech, avseende en kommande pilotstudie för testning av Diagonal's banbrytande patientnära diagnostikplattform Panviral.

"Denna avsiktsförklaring är första steget på väg mot kommersialisering. Pilotstudien kommer att generera viktiga data avseende Panvirals prestanda och är i linje med målsättningarna som vi satte tidigare i år. Vårt samarbete med Centre for Diagnostics visar på en fortsatt snabb utveckling för Diagonal och Panviral och den potential som finns i vår patenterade teknologi," säger Jack Egelund Madsen, VD, Diagonal Bio AB.

Panviral ger patientnära diagnosresultat inom 15 minuter med samma noggrannhet som PCR-baserad teknik för upp till åtta patienter parallellt. Panviral kan användas för att diagnosticera ett brett spektrum av infektionssjukdomar så som luftvägsinfektioner, sexuellt överförbara sjukdomar och antibiotikaresistenta bakterier.

Centre for Diagnostics, vid Danmarks tekniska universitet (DTU), har några av världens mest avancerade laboratorium och centret spelade en viktig roll i den storskaliga testningen i Danmark under covid-19-pandemin. Pilottestningen är initialt fokuserad på att utvärdera Panvirals prestanda jämfört med PCR- och snabbtester vad gäller diagnosticering av SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. Därefter kommer testning av andra infektionssjukdomar att följa. Samarbetet med DTU innefattar också design av kliniska testningsprotokoll och utvärdering av data. Starten av pilotstudien väntas ske efter den första RUO (Research Use Only) utrustningen producerats.

"Vi ser fram emot att teckna denna avsiktsförklaring med Diagonal vilket är ännu ett exempel på våra samarbeten med näringslivet i utvecklingen av nya diagnostikplattformar. Den senaste coronaviruspandemin har uppmärksammat behovet av snabb och noggrann patientnära testning för infektionssjukdomar," säger Helene Larsen, Head of Centre, Centre for Diagnostics, DTU Health Tech.

För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio. (jem@diagonalbio.)com
Hemsida: www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2022.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolagets vision är att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.