07:56:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Diagonal är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar en plattform under namnet Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, som exempelvis virus, bakterier och svampar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro inom Sverige med huvudkontor i Lund.

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-11-05 16:09:44

Idag, den 5 november, meddelar Diagonal Bio AB ("Diagonal" eller "Bolaget") att Vetenskapsrådet har beviljat ett anslag om 4,2 MSEK till ett forskningsprojekt där Diagonal Bio AB är medsökande. Konsortiet leds av Professor Börje Sellergren vid Malmö Universitet och består i övrigt av en rad starka kliniska och pre-kliniska forskargrupper från Lunds, Linköpings och Malmö Universitet. Projektets mål är att studera och utveckla syntetiska virus-receptorer - så kallade rSAMs - som bland annat kan utgöra grunden för framtida, ultra-känsliga diagnostikmetoder.

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet som finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Ett utdrag ur Vetenenskapsrådets motivering lyder (översatt från engelska): "Kombinationen av ett starkt forskningskonsortium, mycket relevant forskningsfråga och nya, innovativa tillvägagångssätt gör detta till en utmärkt ansökan."

Mer information on beviljandet finns här: https://www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2021-08-25-medicin-och-halsa.html

Diagonal Bio AB's VD Jack Egelund Madsen kommenterar:
"Vi är glada och stolta över att medverka i Professor Sellergrens rSAMs-projekt och ser fram emot att bidra till och dra nytta av synergin inom detta starka konsortium."

För mer information om Diagonal Bio AB, vänligen kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com 

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.