10:48:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-08-01 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-07 X-dag ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-06 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 X-dag ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Dicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Verkningstid och färre biverkningar är huvudsakliga önskade egenskaper. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie, och att därefter i partnerskap med större läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.
2024-06-06 17:25:00

Uppsala, 6 juni 2024. Läkemedelsbolaget Dicot Pharma AB utvecklar LIB-01 till ett nytt erektionsläkemedel med förbättrade egenskaper jämfört med dagens tillgängliga preparat. Nya resultat inom ramen för LIB-01s utvecklingsprogram visar att substansen synes kunna påverka faktorer kopplade till vissa metabola sjukdomar. Baserat på dessa forskningsresultat har bolagets nu skickat in en patentansökan för behandling av ett flertal nya indikationer.   

Dicot Pharma utvecklar erektionsläkemedelskandidaten LIB-01 med målet att kunna erbjuda en behandling som överträffar dagens läkemedel, däribland en långtidsverkande effekt på erektionsförmågan. Inom ramen för forskningsprogrammet för LIB-01 har bolaget erhållit nya resultat från djurstudier som visar att substansen oväntat tycks kunna ha en effekt på flertalet tillstånd och sjukdomar som gemensamt kännetecknas av störningar i kroppens ämnesomsättning. Här kan rymmas sjukdomstillstånd som övervikt, diabetes och högt blodtryck.

Bolaget har idag skickat in en ny patentansökan för att söka skydd för behandling av dessa indikationer.

Baserat på dessa lovande resultat och den nu inskickade patentansökan kommer Dicots styrelse och ledning under tredje kvartalet 2024 genomföra en strategisk översyn för att fastställa hur dessa nya forskningsresultat ska tas vidare av bolaget och komplettera befintlig produktportfölj inom sexuella dysfunktioner.

"Dessa nya forskningsresultat är högintressanta och vi ser fram emot att tillvarata den fulla kommersiella potential som detta kan innebära. Vi kommer samtidigt vara måna om att det inte ska ske på bekostnad av nuvarande utveckling av LIB-01 för behandling av erektil dysfunktion.", kommenterar Dicot Pharmas vd Elin Trampe.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd                                                       
Telefon: +46 72 502 10 10                                      
E-post: elin.trampe@dicotpharma.com

Om Dicot Pharma AB

Dicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 500 aktieägare. För mer information se www.dicotpharma.com.

Denna information är sådan som Dicot Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-06 17:25 CET.