05:20:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2022-04-05 09:22:13

Fluicell AB ("Fluicell" eller "Bolaget") meddelar idag att Genentech Inc. ("Genentech") ett globalt bioteknikbolag med säte i USA, har förnyat tre avtal med Bolaget avseende Dynaflow® Resolve. Utöver detta har Gedeon Richter Plc. ("Gedeon Richter"), ett ungerskt multinationellt läkemedelsföretag vars verksamhet i Norden främst är inriktad mot kvinnohälsa, förnyat ett avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve. Dessa förnyelser innebär årliga förlängningar genom en automatisk förnyelseklasul av respektive avtal och det arbete som sker inom ramarna för respektive avtal. Värdet för de fyra avtalen uppgår sammanlagt till cirka 450,000 SEK årligen.

VD Victoire Viannay kommenterar:
"Vi är otroligt stolta över den starka relation vi har med våra globala partners inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Avtalsförnyelser likt dessa är ett tydligt tecken på Dynaflow® Resolves starka ställning produktens förmåga att tillgodose de behov som finns inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Vi ser nu fram emot ett fortsatt samarbete med våra viktiga partners."

Genentech är ett globalt bioteknikbolag med spetsegenskaper inom läkemedelsutveckling med säte i Kalifornien, USA, och som sedan 2009 är en del av Roche-koncernen. Genentech har cirka 20 000 patent erhållna och över 40 produkter lanserade på marknaden.

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern, är ett av Centraleuropas största multinationella läkemedelsföretag med över 11 000 anställda. I Norden erbjuder företaget läkemedel och driver forskning inom fertilitet och gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.

Dynaflow® Resolve är ett instrument som hjälper forskningsinstitutioner med sekundärscreening av läkemedel som påverkar jonkanaler. Fluicell säljer Dynaflow® Resolve genom ett globalt exklusivt licensavtal med Cellectricon AB. Fluicell har utöver Dynaflow® Resolve två etablerade produkter i BioPen®, Bio Biozone 6® och den nyligen lanserade Biopixlar® AER.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com