22:10:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är ett teknikbolag. Specialisering sker inom bearbetning och studering av cellers sammansättning vid läkemedelsutvecklingar. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2021-01-13 16:22:10

Fluicell AB (publ.) ("Fluicell" eller "Bolaget") meddelar härmed att personer i Bolagets styrelse och ledning gjort förändringar i sina respektive innehav i Fluicell. VD Dr. Victoire Viannay, grundaren och CTO Dr. Gavin Jeffries samt styrelseledamoten professor Owe Orwar, har förvärvat aktier i Bolaget. Styrelseledamoten Daniel T. Chiu har avyttrat sitt innehav i Bolaget, detta till följd av att han är bosatt i USA och därför av praktiska skäl inte har möjlighet att öppna depå konto i Sverige. Det är inte heller möjligt för Daniel T. Chiu att handla aktier på Nasdaq First North Growth Market från sin bank i USA. Efter att under en längre tid gjort ansträngningar för att kunna behålla innehavet har Daniel T. Chiu nu ansett det nödvändigt att sälja hela innehavet om 35 000 aktier i Fluicell.

Styrelseledamot Daniel T. Chiu kommenterar:

"Det är mycket beklagligt att det blivit nödvändigt att sälja mina aktier i Fluicell, eftersom jag inte längre kan behålla mitt svenskregistrerade innehav. Jag är fortsatt starkt engagerad i Fluicell och ser enorm potential i att vidareutveckla det till ett framstående life science-bolag. Den olyckliga avyttringen av mitt innehav var helt och hållet en teknisk nödvändighet."

Förvärv av aktier

VD Dr. Victoire Viannay, grundaren och CTO Dr. Gavin Jeffries samt styrelseledamoten professor Owe Orwar har den 11 januari 2021 förvärvat aktier i Bolaget enligt följande tabell:

Antal aktier Total investering
Victoire Viannay 3500 100,250 SEK
Gavin Jeffries 3800 107,160 SEK
Owe Orwar 3500 98,595 SEK

VD Victoire Viannay kommenterar:

"Fluicell har gång på gång visat att vi är ett innovationsdrivet bolag som ligger i absolut framkant inom vårt område. Uppmärksamheten kring Fluicell och vår produktportfölj talar sitt tydliga språk. I ledning och styrelse ser vi förstås också den potential som Bolaget besitter och vi har en mycket positiv syn på framtiden och vår fortsatta tillväxt. Våra investeringar är en viktig del av vårt långsiktiga engagemang."

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Tilk, chairman of the board, +46 (0) 702 49 94 19, stefan.tilk@nevs.com