01:39:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2022-03-03 10:00:00

Idag den 3 mars 2022, lanserar Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") bioprintern Biopixlar® AER, enligt tidigare kommunicerad tidsplan. Biopixlar® AER är en banbrytande 3D-bioprinter i kompakt format som möjliggör skapande av detaljerade biologiska vävnader med hög precision. Med Biopixlar® AER har Fluicell skapat världens första automatiserade och portabla 3D-bioskrivare med encellsupplösning och lanseringen ligger väl i linje med Bolagets tidigare kommunicerade mål om att lansera en ny bioprintingprodukt under Q1 2022. Med Biopixlar® AER riktar sig Bolaget mot nya kundsegment som efterfrågar förmågan att integrera bioprinting och encellsbiologi i sina forskningsprocesser.

I linje med Bolagets kommunicerade tidsplan lanseras nu Biopixlar® AER fullt ut. Med Biopixlar® AER har Fluicell lyckat skapa det första automatiserade och högupplösta systemet för bioprinting av enstaka celler som dessutom är kompakt nog att passa in i en vanlig sterilbänk för cellodling. Instrumentet innehar samma högupplösta Biopixlar® bioprintingteknologi med encellsupplösning som Bolagets kunder är vana vid, men nu i ett portabelt format som tillgodoser marknadens efterfrågan på anpassningsbara plattformar, skräddarsydda för dagens laboratoriemiljö.

Fluicell har utvecklat Biopixlar® AER i linje med Bolagets långsiktiga strategi om att flytta gränsen för vad som är möjligt inom medicinsk forskning och läkemedelsutveckling genom att öka flexibiliteten och anpassningsförmågan inom bioprinting. Därför har instrumentet försetts med flera användarvänliga funktioner som gör det enkel att integrera och använda tillsammans med andra biologiska och medicinska tekniker. Kombinationen av kompakthet, användarvänlighet och möjlighet till fjärrstyrning gör plattformen dessutom attraktiv för användning i krävande arbetsflöden och miljöer, exempelvis inom rymdindustrin och djuphavsforskning. Med Biopixlar® AER bekräftar Fluicell återigen sin position i bioprintingfältets yttersta framkant.

Som ett led i utvecklingsarbetet har prestandan och användarupplevelsen hos Biopixlar AER testats i forskningslaboratorier vid bland annat Karolinska institutet.

Mer information om Biopixlar® AER finns tillgängligt genom Bolagets hemsida: https://fluicell.com/biopixlar-aer/

VD Victoire Viannay kommenterar:
"Med Biopixlar® AER har vi nått en viktig milstolpe och vi kan nu erbjuda en banbrytande produkt helt skräddarsydd för både nuvarande och framtida forskning i den snabbt accelererande biotekniksektorn.  Biopixlar® AER har tagits fram av Fluicells utvecklingsavdelning under ledning av CTO Gavin Jeffries och är ett resultat av vårt målinriktade innovationsarbete där vi fokuserat på användarnas behov genom att kompakt och lättintegrerad bioprintingplatform med samma höga upplösning som våra övriga Biopixlar®-instrument. Med denna nya plattform inom Biopixlar®-familjen har vi nu ett produktutbud som kan möta framtida behov inom hälso- och sjukvården och som samtidigt öppnar upp för fler spännande kundsegment."

Kommentar från Oscar Jungholm, Joseph Bruton och Kent Jardemark. Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet:

"Vi anser att Biopixlar AER är en betydande innovation som är lätt att installera och hantera genom dess multimodala styrsystem. Plattformen möjliggör ett brett spektrum av nya och värdefulla experiment, relaterade till studier av molekylärt upptag i celler, avancerade elektrofysiologiska försök via kalciumupptag i celler, och studier av cellkommunikation och signalering. Biopixlar AER är också väl anpassad för precis administrering av läkemedel till celler, vilket möjliggör avancerade farmakologiska studier."

Kort om Biopixlar® AER:

Biopixlar® AER är en kompakt, portabel plattform för bioprinting som ingår i Biopixlar®-familjen. Plattformen har den unika förmågan att placera celler i tre dimensioner med hög upplösning och precision utan användning av biobläck. Baserat på innovativ Fluicell-teknik kan Biopixlar® generera detaljerade, flercelliga biologiska vävnader, direkt i cellodlingsmedier. Biopixlar® är en allt-i-ett-plattform för forskning och utveckling som hjälper forskare runt om i världen att bygga biologiska vävnader för läkemedelsutveckling, sjukdomsförståelse och forskning inom regenerativ medicin.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com