19:53:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2021-11-19 08:15:00

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet samt första nio månaderna 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar:

"Under det tredje kvartalet 2021 har Fluicell tagit flera viktiga kliv framåt mot att forma bolagets framtid och att bygga en stark grund för tillväxt. Vi har nått flera betydelsefulla milstolpar under denna period, både kring utveckling inom bolaget och i relation med våra kunder inom forskningsvärlden. Erkännandet av Fluicell som en viktig aktör inom bioskrivning och positioneringen av Biopixlar som en teknologi med potential att forma den framtida utvecklingen av bioskrivning är bara några av milstolparna. Fluicell mognar och våra produkter väcker mer och mer uppmärksamhet. Det uppmuntrar oss att fokusera än mer och följa vår plan mot att uppnå de höga mål vi har satt upp för Fluicell. Vi är väldigt stolta över vad vi åstadkommit så här långt och ser med tillförsikt på framtiden."

Kvartal 3 (1 juli - 30 september) 2021 i sammandrag
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 436 (278) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 062 (208) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 572 (-5 089) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 714 (-5 243) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -4 714 (-5 326) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,39 (-0,46) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 302 (-7 133) KSEK
Niomånadersperioden (1 januari - 30 september) 2021 i sammandrag
 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 094 (3 608) KSEK
 • Nettoomsättning om 2 052 (3 433) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -15 532 (-11 787) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -15 961 (-12 240) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -15 960 (-12 692) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,33 (-1,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -11 436 (-12 780) KSEK
Händelser under tredje kvartalet 2021
 • Den 1-2 juli deltar Fluicell vid den årliga konferensen för den europeiska organisationen Organ-on-Chip Society.
 • Den 6-7 juli deltar Fluicell i den virtuella konferensen för organisationen Tissue and Cell Engineering Society.
 • Den 16 juli erhåller Fluicell varumärkesskydd för Biozone 6®.
 • Den 3 augusti säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till BioPen® till barnsjukhuset i Philadelphia.
 • Den 9 augusti genomförs en affär med Genentech där ytterligare ett Dynaflow®-chip hyrs ut.
 • Den 20 augusti publiceras delårsrapport för Q2.
 • Den 25 augusti medelar Fluicell att arikeln "Effects of the Laplace pressure on the cells during cytokinesis", som beskriver forskning genomförd med BioPen, publicerats av Dr. Fan Song i tidsriften iScience.
 • Den 2 september tecknar Fluicell ett nytt leasingavtal med Orion Pharma gällande ett Dynaflow Resolve chip.
 • Den 15 september förlänger Fluicell leasingavtal med Oregon Health and Science University gällande Biopixlar med tre månader.
 • Den 16 september meddelar Fluicell viktiga framsteg i det tidiga utvecklingsarbetet gällande en läkemedelsprodukt baserad på Biopixlar-genererade vävnader. Produktutvecklingen är inriktad mot behandling av typ 1 diabetes med transplanterbara biokompositer.
 • Den 16 september presenterar VD Victoire Viannay och styrelseledamot Owe Orwar Fluicell vid Erik Penser banks temadag för life science.
 • Den 22 september genomför Fluicell en riktad nyemission av aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner om initialt 23,2 MSEK. Nyemissionen genomförs i syfte att accelerera tillväxttakten samt utvecklingsarbetet inom regenerativ medicin.
 • Den 23 september ingår Fluicell avtal med Hoffmann-La Roche om ett forskningsprojekt som involverar Biopixlar®. Projektet sträcker sig över sex månader och kommer att utforska hur Biopixlar® kan användas för att skapa bioskriven hjärtvävnad för säkerhetsfarmakologiska studier.
 • Den 29 september publiceras CEO Newsletter nr 6, 2021.
Händelser efter periodens utgång
 • Den 5-6 oktober deltar Fluicell i den digitala konferencen "Goodbye flat biology: next generation cancer models".
 • Den 7-8 oktober deltar Fluicell vid Karolinska Institutet Inflammation and Immunology Network retreat.
 • Den 13 oktober publicerar Fluicell en recension av Biopixlar från Dr. Luiz Bertassoni vid Oregon Health and Science University som beskriver Biopixlar som "first of its kind to enable single-cell resolution bioprinting with precision".
 • Den 18 oktober hålls extra bolagsstämma i Fluicell som beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner. Genom emissionen ska bolaget emittera högst 1 665 586 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget.
 • Den 19 oktober fastslås avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie to 3 till befintliga aktieägare till den 1 november 2021.
 • Den 5 november publiceras reviewartikeln Bioprinting of Complex Multicellular Organs with Advanced Functionality-Recent Progress and Challenges Ahead i tidskriften Advanced Materials.
 • Den 8-11 november deltar Fluicell vid den virtuella konferensen "Advanced Therapies" UIMP Summer School 2021.
 • Den 15-19 november deltar Fluicell vid den virtuell konferensen Termis 6th World Congress.
Rekryteringar under kvartal 3
 • Den 11 juli välkomnar Fluicell Alexandre Charruaud, microfluidikstudent vid ESPCI i Paris, som genomför ett sexmånaders Erasmus internship under handledning av CTO Gavin Jeffries.
 • Den 16 augusti rekryterar Fluicell Tommy Madsen som production technician.
 • Den 1 september välkomnar Fluicell Anton Rydberg som genomför sitt Master-uppsatsarbete vid Fluicell under handledning av CSO Tatsiana Lobovkina.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller via länken här. (https://fluicell.com/investor-relations/documents/)

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com