00:37:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2022-05-12 08:15:00

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för det första kvartalet 2022 (januari-mars). Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar:

"Den 30 mars i år firade Fluicell sitt tioårsjubileum och markerade en viktig milstolpe för bolaget som vi är mycket stolta över. Min tacksamhet går till Gavin Jeffries, styrelseledamot, CTO och en av Fluicells grundare, som har varit en hörnsten i Fluicells utveckling sedan starten, till vår styrelse som kontinuerligt har stöttat vårt arbete och till alla nuvarande och tidigare medarbetare bidragit till vad Fluicell är idag. Tillsammans ser vi fram emot nästa decennium.

Vi har under perioden stärkt vårt team med stor expertis inom regenerativ medicin och affärsutveckling, lanserat vår nya tekniska föregångare - BioPixlar AER, gjort betydande framsteg i alla våra FoU-samarbeten och sett en betydande ökning av försäljningen jämfört med förra året. Detta visar att Fluicell är mycket aktivt och väl positionerat med starka partners och produkter - redo att accelerera."

Kvartal 1 (1 januari - 31 mars) 2022 i sammandrag
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 165 (901) KSEK
 • Nettoomsättning om 843 (601) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 573 (-5 194) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 912 (-5 337) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -4 874 (-5 335) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,37 (-0,44) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -5 507 (-1 064) KSEK
Händelser under första kvartalet 2022
 • Den 4 januari meddelar Fluicell att bolaget förnyat leasingavtal avseende Biopixlar med Oregon Health and Science University.
 • Den 9 februari fastställer Fluicell lanseringsdatumet för Biopixlar AER till 3 mars 2022.
 • Den 19-23 februari presenterar Fluicells distributör Nexus Scientific bolagets produkter vid Biophysical Society årsmöte i San Francisco.
 • Den 21 februari säljer Fluicell ett Dynaflow Resolve chip till Oblique Therapeutics i Sverige.
 • Den 23 februari offentliggör Fluicell bokslutskommuniké för helåret 2021.
 • Den 3 mars lanserar Fluicell produkten Biopixlar AER.
 • Den 10 mars säljer Fluicell förbrukningsmaterial hänförliga till Biopen till Oslo Universitet i Norge.
 • Den 11 mars publiceras en artikel om Biopixlar i journalen 3dpbm.
 • Den 28 mars säljer Fluicell förbrukningsmaterial hänförliga till Biopen till Health & Science University i Oregon, USA.
 • Den 30 mars är 10 års jubileum sedan Fluicell grundades.
 • Den 31 mars säljer Fluicell förbrukningsmaterial hänförliga till Biopen till Children Hospital of Philadelphia i USA.
Händelser efter periodens utgång
 • Den 3 april medverkar Fluicell vid Cell Symposia: Metabolites in Signaling and Disease i Lissabon.
 • Den 5 april meddelar Fluicell om tre förnyade leasingavtal av Dynaflow Resolve med Genentech och ett med Gedeon Richter.
 • Den 8-13 april presenterar Fluicells distributör Nexus Scientific Biopen och Biopixlar vid konferensen American Association for Cancer Research i New Orleans.
 • Den 13 april kallar Fluicell till årsstämma som äger rum den 17 maj.
 • Den 20-22 april presenterar Fluicells australiensiska distributör AXT Biopixlar Aer vid konferensen The Australasian Society for Biomaterials and Tissue Engineering 2022.
 • Den 25 april medverkar Fluicell vid Sedermeradagen i Stockholm.
 • Den 25 april inleds nyttjandeperioden i Fluicells teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3. Nyttjandeperioden pågår fram till 27 maj 2022.
 • Den 26 april offentliggör Fluicell årsredovisning avseende helåret 2021.
 • Den 4 maj offentliggör Fluicell att bolaget erhållit godkännande för patent avseende "Metoder för att tillverka, modifiera, avlägsna och använda flytande membran" för europeiska marknader.
 • Den 6 maj medverkar Fluicell vid ett webinarium om kraften hos mikrofluidik för enskilda celler för biologisk forskning.
 • Den 6 maj presenterar Fluicell Lab-on-a-tip®, ett produktkoncept med fokus på heltäckande forskningslösningar och utökar bolagets utbud av tillbehör och förbrukningsvaror.
 • Den 9 maj fastställs teckningskursen för teckingsoptioner av serie TO 2 och TO 3 till 5,41 SEK per aktie.
Rekryteringar efter periodens utgång
 • Den 6 april rekryterar Fluicell Nelson Khoo som Chief Business Development and Sales Officer.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller via länken här. (https://fluicell.com/investor-relations/documents/)

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88,  mats@fluicell.com