00:02:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2022-05-06 08:15:00

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") lanserar idag ett utökat produktsortiment med fokus på egenutvecklade tillbehör och förbrukningsvaror. De nya produkterna är anpassade för att användas tillsammans med Bolagets instrumentplattformar för att möjliggöra kundanpassade och heltäckande forskningslösningar, som tillsammans med Fluicells övriga produktutbud utgör konceptet - "Lab-on-a-tip®". Fluicell ser även möjligheter framöver att addera bioskrivna vävnader för forskningsändamål, utvecklade i Bolagets program för regenerativ medicin, till produktsortimentet. Utöver att utöka Fluicells möjlighet att erbjuda kundanpassade produktlösningar generar vidgandet av Fluicells produktkoncept nya möjligheter till löpande intäkter för Bolaget.

I linje med Fluicells kommunicerade ambition att erbjuda kunder heltäckande forskningslösningar presenterar Fluicell idag ett utökat produktsortiment bestående av egenutvecklade tillbehör och förbrukningsvaror anpassade för användning tillsammans med Bolagets instrumentplattformar.

De lanserade produkterna har användningsområden inom encellsbiologi, farmakologi samt 3D-bioprinting och samlas i produktkonceptet "Lab-on-a-tip®", forskningslösningar som bygger på och använder Fluicells unika mikroflödesteknik. Bland de lanserade produkterna återfinns materialkit för högprecisions-bioprinting, mikropositioneringssystem baserade på Biopixlar®-teknik och kontrollenheter för mikrofluidik.

Samtliga produkter är utvecklade av Fluicells forsknings- och utvecklingsavdelning och nya produkter kommer adderas löpande baserat på de behov som Bolaget identifierar på forskningsmarknaden. Framöver ser Fluicell även möjligheter att addera bioskrivna vävnader för forskningsändamål, utvecklade i Bolagets program för regenerativ medicin, till produktsortimentet.

Mer information om Fluicells utökade produktsegment och konceptet Lab-on-a-tip finns att tillgå på Bolagets hemsida: https://fluicell.com/products/

VD Victoire Viannay kommenterar:
"Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda forskningskunder ett högkvalitativt sortiment av tillbehör och förbrukningsartiklar baserade på Fluicells unika teknik. Genom Lab-on-a-tip® kan vi erbjuda heltäckande forskningslösningar baserade på Fluicells teknikplattformar. Lanseringen är ett lysande exempel på innovationskraften hos vår utvecklingsavdelning och vi ser stora möjligheter att framöver lansera ytterligare produkter i detta segment för att nå nya kundgrupper. Vi ser särskilt stor potential i möjligheten att framöver kunna erbjuda kunder Biopixlar-genererade vävnader för forskningsändamål."

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com