21:58:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2022-05-17 13:58:41

Fluicell AB (publ.) ("Fluicell" eller "Bolaget") meddelar härmed att grundare och CTO Gavin Jeffries och styrelseledamot Owe Orwar säljer aktier i Fluicell för att finansiera omvandling av teckningsoptioner till aktier. Syftet med försäljningen är att understödja Bolagets innovationsagenda och satsning inom regenerativ medicin.

Fluicell är inne i en expansiv fas bestående av framåtsyftande satsningar inom regenerativ medicin och ett breddande av Fluicells utbud av produkter och tjänster för att nå nya marknader och således öka Bolagets tillväxt. För att understödja Fluicells satsningar säjer grundare och CTO Gavin Jeffries och styrelseledamot Owe Orwar aktier i Bolaget med syfte att möjliggöra omvandling av teckningsoptioner i serie TO 3 till nya aktier. Genom omvandlingen av teckningsoptioner bekräftar Gavin Jeffries och Owe Orwar sitt långsiktiga intresse och engagemang i Bolaget. Såväl Gavin Jeffries som Owe Orwar kommer efter försäljnignen att behålla huvuddelen av sitt nuvarande innehav av aktier i Fluicell.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com