01:41:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Fluicell är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom bearbetning av cellers sammansättning vid framtagandet av nya läkemedel. Bolaget har framtagit en produktportfölj bestående av patenterade forskningsinstrument, som används för att studera, analysera och slutligen bearbeta celler. Utöver återfinns kompetens inom 2D/3D printing. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Ordinarie utdelning FLUI 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2022-04-28 12:24:12

Valberedningen i Fluicell AB ("Fluicell" eller "Bolaget") har till årsstämman 2022 föreslagit Regina Fritsche Danielson som ny styrelseledamot. Danielson är Senior Vice President and Head of Research and Early Development inom området kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar (CVRM) på AstraZeneca och har omfattande erfarenhet inom hjärt-kärlsjukdomar och regenerativ medicin, en expertis som utgör ett betydande tillskott till Fluicells satsning på avancerade terapier.

Dr. Regina Fritsche Danielson disputerade i kardiovaskulär fysiologi och farmakologi vid Göteborgs universitet 1993 och har en bred vetenskaplig bakgrund från bland annat Göteborgs universitet och University of Ottawa inom kardiovaskulär fysiologi. Idag är Danielson Senior Vice President and Head of Research and Early Development, Cardiovascular, Renal and Metabolism på AstraZeneca, och leder läkemedelsutveckling från target discovery genom klinisk proof-of-concept inom områdena obemött medicinskt behov och kardiovaskulära och metabola sjukdomar, med ansvar för över 340 medarbetare. Forskningsverksamheten som Danielson leder har som huvudfokus att utveckla läkemedelsterapier med precisionsmedicin och regenerativa metoder som strategiska nyckelkomponenter.

Danielson är ledamot i flera styrgrupper för olika strategiska forskningssamarbeten, inklusive British Heart Foundation Centre for Research Excellence (CRE) Cambridge, och sitter i styrgruppen för fysiologi inom Medical Research Council (MRC). Regina är också rådgivare för bland annat MRC Institute of Metabolic Science strategy University of Cambridge.

"Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Fluicell och bidra med min erfarenhet inom bland annat läkemedelsutveckling och regenerativ medicin för att stödja företagets mål," säger Regina Fritsche Danielson.

"Vi är otroligt glada över förslaget om inval av Regina Fritsche Danielson till Fluicells styrelse. Reginas världsledande expertis och erfarenhet inom kardivaskulära sjukdomar och regenerativ medicin kommer att vara en mycket stor tillgång på Fluicells resa mot att bli en ledande aktör inom avancerade terapiläkemedel.  Regina är en mycket driven och professionell person med en exceptionell kännedom om life science och läkemedelsbranschen och kommer vara ett betydande tillskott till Fluicells styrelse,"säger Stefan Tilk, styrelseordförande för Fluicell.

Regina äger inga aktier i Fluicell och är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utöver inval av Regina Fritsche-Danielson föreslår valberedningen att styrelsen för Fluicell för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter, samt att befintliga ledamöter Stefan Tilk, Owe Orwar, Daniel Chiu, Gavin Jeffries och Carl Fhager omväljs.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av valberedningens ordförande Daniel Johnsson, Owe Orwar, representerande Clavis & Vose Invest Ab, Gavin Jeffries, representerande Jeffries and Associates Ab samt Aldo Jesorka vilka tillsammans representerar cirka 5,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Tilk, styrelseordförande, +46 73 966 58 78, stefan.tilk@icloud.com