17:45:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-12-15 08:00:00

GPX Medical AB (publ) sålde i juni 2021 sitt första medicintekniska instrument för lungmonitorering till University College Cork, Irland, för att användas i en stor studie på nyfödda barn på Universitetssjukhuset i Cork. Syftet med studien är att monitorera lungvolym och syrgaskoncentration i lungorna samt att utvärdera positionering av prober på barnens bröstkorg. GPX Medical meddelar idag att rekryteringen av patienter till den prövarinitierade kliniska studien löper på enligt tidsplan, hittills har 25 spädbarn deltagit.

Rekryteringen av patienter till den kliniska studien följer tidsplan och 25 nyfödda barn har nu deltagit och blivit monitorerade med NEOLA[®], bolagets medicintekniska instrument för kontinuerlig lungmonitorering. Studien planeras att omfatta upp till 200 spädbarn, och inleds med nyfödda utan andningspåverkan för att därefter även omfatta nyfödda barn med olika typer av andningsproblem samt spädbarn inom olika viktklasser. Mer exakt kommer studien att utvärdera placeringen av NEOLA[®]-proberna på olika områden på barnens bröstkorg. Studien leds av Professor Eugene Dempsey, Horgan Chair in Neonatology, INFANT Centre, University College Cork (UCC). Resultat från studien väntas att kunna presenteras under 2022.

"NEOLA[®]-systemet är en spännande utveckling med potential att ha en enorm påverkan på hur för tidigt födda barn hanteras på neonatal intensivvårdsavdelning i framtiden. Vi har ett utmärkt kliniskt team på INFANT som omfamnar innovation och vi är glada över att arbeta med Tyndall National Institute och GPX Medical om denna banbrytande teknologi," kommenterar Professor Geraldine Boylan, chef för INFANT Research Center och professor i neonatalfysiologi vid UCC.

"För vår del kommer slutsatserna från studien att utgöra viktiga insikter för vår produktutveckling. Vi har en mycket bra dialog med forskarna på Irland och det är uppmuntrande att de hittills är så nöjda med NEOLA[®]. Vi ser därför framemot att kunna ta del av resultaten som kommer att presenteras under nästa år," säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

NEOLA[®]
NEOLA[®] är ett medicintekniskt instrument för kontinuerlig och icke-invasiv lungövervakning av för tidigt födda barn. Instrumentet mäter förändringar i lungvolym och syrgaskoncentrationen i lungorna hos för tidigt födda spädbarn med möjlighet att omedelbart upptäcka komplikationer såsom respiration-svikt, en blockerad luftväg eller en felplacerad luftrörstub. Detta innebär att vårdpersonal varnas om ett problem i realtid och kan behandla patienter direkt.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________
GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se