02:21:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GPXMED 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-03-17 08:20:00

Den 17 mars 2021 lämnade GPX Medical AB (publ) in en PCT-ansökan för en strategiskt viktig uppfinning. PCT-ansökan avser en teknisk konstruktion som möjliggör gasspektroskopisk mätning med små och tunna prober på huden i GPX Medicals medicintekniska utrustning NEOLA[®], Neonatal Lung Analyser, för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor. Ansökan, som tidigare har lämnats in till Patent och Registreringsverket i Sverige, bedöms ha möjligheten att leda till ett globalt patentskydd som varar 20 år från inlämningsdatumet 2021-03-17.

Den nya uppfinningen som avses i PCT-ansökan är en uppfinning som möjliggör design av små och nätta prober anpassat för de små och ömtåliga för tidigt födda barnen. NEOLA[®] kommer att övervaka patienten kontinuerligt så att komplikationer såsom lungkollaps kan upptäckas i realtid och vårdpersonal kan larmas. 

- Den utrustning vi använder på för tidigt födda barn bör vara så skonsam som möjligt då deras hud är mycket ömtålig. Vår uppfinning är ytterligare ett bevis på vår tekniska höjd och vårt utvecklingsteams förmåga att ytterligare förbättra NEOLA[®]. Ett globalt patent är av strategiskt värde och utgör ett viktigt steg i vår ambition att skydda vår teknologi och för vår resa mot att revolutionera neonatalvården, säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som ger ett bolag möjlighet att med en enda ansökan få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 medlemsländer. PCT administreras av FN-organet World Intellectual Property Organization som har sitt säte i Genève.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se