04:36:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GPXMED 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-01-27 08:26:03

Den 27 januari 2021 lämnade GPX Medical AB (publ) in en ansökan om svenskt patent till patent- och registreringsverket (PRV) avseende en metod som förbättrar den optiska mätmetoden som används för bolagets teknologiplattform. Metoden är tekniskt viktig för mätnoggrannheten generellt och väntas få särskild betydelse för NEOLA[®], bolagets medicintekniska utrustning för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor.

Metoden som ansökan avser förbättrar mätnoggrannheten vid användning av utrustningen i omgivningar med varierande luftkomposition. GPX Medical bedömer efter genomgången nyhetsgranskning att möjlighet att skydda uppfinningen föreligger samt att värdet av uppfinningen är betydande för mätprecisionen av NEOLA[® ]i en krävande klinisk miljö.

"Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka vår patentportfölj i takt med vår produktutveckling för att därmed säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer. Den nya innovationen kommer att bli en viktigt del i NEOLA® då den öppnar upp för en förenklad installation och drift i en krävande miljö som den neonatala intensivvården innebär och därför kan denna patentansökan bli en viktig del i vår patentportfölj när det godkänts", säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

Den patentansökan som skickats in till det svenska patent- och registreringsverket är ett första steg i processen att skydda uppfinningen på de marknader på vilka GPX Medical avser att lansera produkten NEOLA[®].

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se