09:14:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-10-07 13:49:25

GPX Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett bidrag på 200 000 kronor från Vinnova för utlysningen "Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2021".

Idag står det klart att GPX Medical har beviljats 200 000 kronor i bidrag av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4health. Bidraget ska användas som medfinansiering av kompetensförstärkningen i ett projekt för framtagandet av en strategi för kostnadsersättning från de amerikanska sjukvårds- och försäkringssystemen för lanseringen av GPX Medicals lung-övervakningssystem NEOLA.

"Vi är glada för Vinnovas ekonomiska stöd till det här projektet. Stödet innebär att vi kan stärka GPX Medicals kunskap om den amerikanska marknaden genom att anlita amerikanska experter för att gemensamt ta fram en lämplig kostnadsersättningsstrategi för NEOLA. Förståelse för hur vi bör förhålla oss till de amerikanska ersättningsystemen är en viktig del av vår kommersialiseringsplan för denna marknaden," säger VD Hanna Sjöström.

Om Medtech4health              
Medtech4Health är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Med denna utlysning vill Medtech4Health stärka kompetensen hör småföretag verksamma i Sverige och därmed öka möjligheten för dem att utvecklas framgångsrikt och konkurrera på den globala marknaden. Detta ses som viktig del i att nå Medtech4Healths långsiktiga mål.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se