18:27:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2022-04-12 08:30:00

GPX Medical AB (publ) ("Bolaget") har inför bolagstämman den 19 maj 2022 berett ärendet att byta företagsnamn. Syftet är att bättre kunna ta internationell position i medtech-branschen och förtydliga styrelsens strategiska fokus på att utveckla produkter för tidigt födda barn och neonatal intensivvård.

- Bolagets nya namn föreslås inför stämman att bli NEOLA Medical AB (publ). Det här betyder mycket för bolagets positionering på den internationella marknaden. Strategiskt innebär det även att styrelsen beslutat att neonatal intensivvård är det område som bolaget ska fokusera på framöver. Namnet är direkt kopplat till bolagets produkt för kontinuerlig monitorering av för tidigt födda barns lungor, NEOLA[®], NEOnatal Lung Analyzer och är internationellt gångbart och har redan ett brett varumärkesskydd, säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

Inför stämman den 19 maj 2022 har ledningen för GPX Medical, på uppdrag av styrelsen, förberett för att kunna ta beslut om att byta namn på bolaget. Bifaller stämman förslaget skickas ansökan omgående till bolagsverket. En ny grafisk profil och visuellt uttryck håller redan på att tas fram för att snabbt kunna lanseras vid ett godkännande.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se