02:40:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GPXMED 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-06-21 10:15:00

Tyndall National Institute vid University College Cork på Irland (UCC) förvärvar ett NEOLA[®]-system av GPX Medical AB (publ) i syfte att genomföra en stor studie på nyfödda barn vid deras forskningsanläggning på Cork University Maternity Hospital. Studien kommer att genomföras i samarbete med The Irish Centre for Maternal and Child Health Research (INFANT). Avtalets kommersiella värde uppskattas till 60 000 euro.

NEOLA[®]-systemet som UCC förvärvar är en icke-kommersiell version av GPX Medicals medicintekniska system för kontinuerlig lungövervakning och har genomgått en gedigen tvåårig process för att nu säkert kunna användas i denna kliniska studie.

"Detta samarbete markerar inte bara vår första försäljning av NEOLA[®]-systemet utan kommer också att vara viktigt för att validera vår teknik genom den studie som UCC kommer att inleda. INFANT och Tyndall inom UCC är båda högt respekterade forskningsinstitutioner. Studien kommer att ge oss omfattande insikter och data, som kommer att vara värdefulla i vår produktutveckling och validering framöver," säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

Studien planeras att omfatta cirka 200 spädbarn, och inleds med nyfödda utan andningspåverkan för att därefter även omfatta nyfödda barn med olika typer av andningsproblem samt spädbarn inom olika viktklasser. Studien är planerad att starta under hösten 2021. Mer exakt kommer studien att utvärdera placeringen av NEOLA[®]- proberna på olika områden på barnens bröstkorg. Studien leds av Professor Eugene Dempsey, Horgan Chair in Neonatology, INFANT Centre, University College Cork (UCC).

"För tidigt födda barn har ökad risk att behöva andningsstöd på grund av outvecklade lungor; denna teknik har potential att förändra vårt sätt att hantera dessa barn, hjälpa till att undvika invasiv mekanisk ventilation och minska långvariga lungproblem," kommenterar Professor Eugene Dempsey, INFANT Centre, UCC. "I framtiden kan detta system förbättra detekteringen, diagnosticeringen och behandlingen av nyfödda barn, särskilt hos för tidigt födda barn med nedsatt lungfunktion", fortsätter han.

"Det behövs implementering av bättre metoder för att övervaka lungfunktionen hos för tidigt födda barn. Idag måste personal inom neonatalvården, som behandlar barn som föds för tidigt, framför allt lita på manuell observation med hjälp av röntgen, blodprover och EKG," kommenterar barnmorska och Research Fellow Jurate Panaviene, INFANT Centre, UCC and Cork University Maternity Hospital.

Om NEOLA[®]

NEOLA[®] är ett medicintekniskt system för kontinuerlig och icke-invasiv lungövervakning av för tidigt födda barn. Systemet mäter förändringar i lungvolym och syrgaskoncentrationen i lungorna hos för tidigt födda spädbarn med möjlighet att omedelbart upptäcka komplikationer såsom respirationsvikt, en blockerad luftväg eller en felplacerad luftrörstub. Detta innebär att vårdpersonal varnas om ett problem i realtid och kan behandla patienter direkt.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021 kl. 10:15 CET.

____________________________________________________________________________
 

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se