01:56:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GPXMED 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-01-20 09:09:40

GPX Medical förstärker organisationen med tre nyckelrekryteringar inför bolagets kommersialisering av sin unika patenterade produkt för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn NEOLA[®]. Genom rekryteringarna tillförs bolaget kompetens inom kliniska studier, affärsutveckling, produktutveckling och medicintekniskt regelverk, vilket är viktigt inför bolagets internationella kommersialisering.

För att stärka bolaget inför kommande valideringsfas och förbereda för kommersialisering har tre nya rekryteringar genomförts. Samtliga tillträder sina roller under första kvartalet 2021.

Den kliniska organisationen har stärkts genom anställning av Prof. Katarina Svanberg som Senior Medical Advisor. Katarina Svanberg har under mer än 25 år varit verksam vid Lunds Universitetssjukhus, som överläkare med klinisk verksamhet och som adjungerad professor inom forskning. Sedan 2011 innehar Katarina en professur i Biofotonik vid South China Normal University. 2017, mottog Katarina, som den första kvinnan sedan prisets tillblivelse 45 år tidigare, SPIEs Guldmedalj för hennes insatser inom Biofotonik både för diagnostik och behandling av patienter. Katarina kommer i första hand att arbeta med kliniska och prekliniska studier samt leda bolagets kliniska vetenskapsråd. Katarina kommer att kvarstå som styrelseledamot i bolaget.

Produktutvecklingsorganisationen stärks med Rasmus Grönlund i rollen som Senior Development Engineer. Rasmus är specialiserad inom medicinteknisk utveckling med fokus på optik och kommer närmast från medicinteknikbolaget SpectraCure. Rasmus kommer att vara delaktig i bolagets produktutveckling och bidra med sina mångåriga erfarenheter av regelverk, kvalitetssystem och internationella kliniska studier. 

Den kommersiella organisationen har stärkts med Freja Davidsson Bremborg i rollen som Communication & Marketing Lead. Freja kommer senast från rollen som verkställande direktör för studentkonsultbolaget Lunicore och har bred erfarenhet av affärsutveckling och marknadsstrategi, bland annat inom sjukvården, och är ett betydande komplement till bolaget på dess väg mot internationell kommersialisering.

"GPX Medical befinner sig nu i en spännande fas. Under slutet av 2020 förstärkte vi organisationen med två medarbetare och ett flertal specialistkonsulter. Genom våra nyrekryteringar kan vi nu öka takten och kompetensen ytterligare i alla bolagets centrala delar; klinisk utvärdering, produktutveckling och affärsutveckling för att möta det stora intresse vi upplever för NEOLA[®]. Rekryteringarna är också ett tecken på vår attraktionskraft som arbetsgivare och vi ser fram emot den gedigna erfarenhet och kompetens de bidrar med till bolaget.", säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ.) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ.) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se