18:26:18 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2022-05-09 11:36:39

GPX Medical AB (publ) rekryterar Magnus Johnsson som ny Director Quality Assurance & Regulatory Affairs med start i augusti 2022. Magnus kommer främst arbeta med compliance i bolagets kvalitetssystem, utvecklingsdokumentation, produktklassificering och andra förberedelser inför bolagets kommande produktlansering. Magnus Johnsson kommer senast från CellaVision där han varit Director Quality.

"Magnus är både erfaren och kunnig när det kommer till att säkra upp kvalitetssystem och regulatorisk compliance, kunskap som kommer vara mycket värdefull för bolaget när vi ska söka marknadsgodkännande i både Europa och USA. Vi väldigt glada över att kunna välkomna Magnus till teamet", säger Hanna Sjöström, vd på GPX Medical.

Magnus Johnsson, som i augusti 2022 kommer att börja på GPX Medical som Director Quality Assurance & Regulatory Affairs, har över 20 års erfarenhet av arbete inom Quality Assurance och Regulatory Affairs, främst från CellaVision där han arbetat som Project Manager, QA Manager och senast Director Quality. Hans expertisområden inkluderar bland annat regulatorisk produktregistrering där han som Director Quality ansvarat för registreringen på ett 40-tal marknader runt om i världen. Magnus kommer ha en viktig roll i registreringsprocessen av GPX Medicals medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning, NEOLA[®], i Europa och USA.

Rekryteringen av Magnus Johnsson är bolagets andra nyckelrekrytering under 2022 i syfte att stärka teamet inför ansökningar om marknadsgodkännande i EU och USA, i januari anlitades Cecilia Larsson som Regulatory Affairs Manager.

"Jag har haft ögonen på GPX Medical sedan det var en del av Gasporox, främst eftersom det är ett bolag med stor potential och en produkt som kan göra en enorm skillnad runt om i världen. Jag har varit med i andra medicintekniska bolag från utveckling till framgångsrik kommersialisering och ser att GPX Medical har potential att göra samma resa, och jag ser fram emot att bidra till det", säger Magnus Johnsson.

NEOLA[®]

GPX Medicals produkt NEOLA[® ]är ett medicintekniskt instrument för kontinuerlig och icke-invasiv lungövervakning av för tidigt födda barn. Instrumentet mäter förändringar i lungvolym och syrgaskoncentrationen i lungorna hos för tidigt födda spädbarn med möjlighet att omedelbart upptäcka komplikationer såsom respiration-svikt, en blockerad luftväg eller en felplacerad luftrörstub. Detta innebär att vårdpersonal varnas om ett problem i realtid och kan behandla barnet direkt.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

_______________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se