02:17:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GPXMED 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-02-21 23:00:00

Avtalet ger BTC Health exklusiv rätt att, genom sitt helägda investeringsbolag BioImpact Pty Ltd, distribuera GPX Medicals medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn, NEOLA[®], inom Australien, Nya Zeeland, Singapore samt utvalda länder i Stillahavsområdet så snart den regulatoriska processen är på plats.

BTC Health (BTC) är ett australiensiskt bolag listat på börsen Australian Stock Exchange (ticker: BTC). Bolaget har en gedigen erfarenhet av att lansera och distribuera avancerade medicintekniska produkter på de specifika marknaderna samt har tillgång till ett nätverk av neonataloger som är betydelsefullt för att i tidig fas skapa intresse och acceptans för NEOLA[®] hos kliniker.

Efter CE-märkning av NEOLA[®] kommer BTC att ansöka till Therapeutic Goods Association (TGA) i Australien och Medsafe i Nya Zeeland för produktregistrering och därefter påbörja den kommersiella lanseringen på dessa marknader. I gengäld för den exklusiva distributionsrättigheten investerar BTC bland annat i studier inför marknadslanseringen för att möjliggöra neonatologer att utvärdera och prova NEOLA[®] på klinik. BTC förväntar att NEOLA[® ]blir godkänd och tillgänglig för försäljning inom 12 månader från det att GPX Medical når en CE-märkning med NEOLA[®] och har en exklusiv distributörsrätt som kan gälla i tio år.

"Vi ser den australiensiska marknaden som strategiskt viktig då det genomförs mycket neonatal forskning där och det finns ett stort intresse för nya innovationer. Vår strategi för att nå ut på marknader vi inte själv bearbetar är att i tidigt skede signera distributörsavtal med etablerade aktörer som har ett bra nätverk på plats och som har dokumenterad erfarenhet av att etablera nya produkter för att kunna påbörja marknadsbearbetningen i god tid. Med det här avtalet så kommer tiden till marknaden för det aktuella området kunna gå betydligt fortare efter CE-märkningen", säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

"BTC levererar på sin strategi att tillgängliggöra livsavgörande medicinteknik i vår region. Varje år föds mer än 3 procent av de barn som föds i Australien och Nya Zeeland för tidigt. Det motsvarar mer än 10 650 barn och över 97 procent av dessa behöver andningsstöd och monitorering. Vi försäkrar föräldrar att vi kommer att arbeta med myndigheter för att registrera NEOLA[® ]i syfte att säkerställa att den bästa möjliga patientvården kan ges till de barn som är utsatta genom att ha fötts för tidigt.

Kostnaden för sjukvården i Australien och Nya Zeeland är idag cirka 500 miljoner AUS dollar per år för neonatalt andningsstöd. När denna innovativa teknologi har lanserats förväntar sig BTC att den kommer utgöra en signifikant förbättring av dagens vård," säger Dr. Richard Treagus, Executive Chairman på BTC.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2021 kl. 23:00 CET.

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se