19:11:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2022-04-25 08:00:00

Idag presenterar den kliniska forskaren och neonatologen Jurate Panaviene resultat och slutsatser från de första 50 nyfödda spädbarnen som deltar i den pågående kliniska studien NIOMI (Non-Invasive Lung Oxygen Monitoring in Term Infants) vid OPTICA Biophotonic Congress: Biomedical Optics i Florida, USA. I studien används GPX Medicals medicintekniska utrustning NEOLA[®].

"Resultaten från den kliniska studien bekräftar att teknologin fungerar väl för mätningar på nyfödda barns lungor, vilket stärker vår uppfattning avseende NEOLA[®]s framtid inom den neonatala intensivvården", säger Hanna Sjöström, VD för GPX Medical.

Förra året inledde University Cork College en klinisk studie vid Infant Center för att undersöka möjligheten att ge realtidsinformation om lungfunktionen hos nyfödda barn. I studien har gasvolymen i lungorna framgångsrikt uppmätts hos 48 av 50 barn med NEOLA[®], en medicinteknisk produkt för kontinuerlig lungövervakning. Inverkan av probernas placering på signalerna undersöktes, vilket ger information om hur man optimalt placerar proberna på bröstet på spädbarnet för bästa övervakningsprestanda.

"De första resultaten från den första prövarinitierade kliniska studien på nyfödda spädbarn med NEOLA[®] är mycket uppmuntrande", säger Hanna Sjöström, VD för GPX Medical. Detta är den största kliniska studien som initierats med NEOLA[®] och de omfattande data som kommer ut från denna studie kommer att vara viktiga för den fortsatta produktutvecklingen.

"Det här systemet har potential att avsevärt förändra sättet på vilket vi övervakar spädbarn inom den neonatala intensivvården, särskilt för tidigt födda spädbarn och fullgångna spädbarn som erhåller mekanisk ventilation", säger professor Eugene Dempsey, Horgan-professorn i neonatologi vid UCC, klinisk ledare för neonatalforskning och huvudutredare vid INFANT Research Centre. " Vi kan inte bara övervaka dem mer noggrant i realtid, utan vi kan minska exponeringen för röntgenstrålar och begränsa antalet blodprov som utförs", säger Dempsey.

Professor Stefan Andersson-Engels, chef för biofotonik vid Tyndall National Institute, och professor i fysik vid University Cork College, förklarar: "Studien är central för vår forskning inom Biophotonics-teamet och vi är uppmuntrade av de första resultaten och ser fram emot att nästa fas. Vi är mycket glada över att samarbeta i denna tri-helix-miljö med kliniker, industri och akademi för att bedöma potentialen och vidareutveckla denna nya teknologi. Det är ett utmärkt exempel på hur tvärvetenskaplig forskning som stöds av Science Foundation Irland kan leda till banbrytande medicintekniska innovationer som kan ge verklig samhällelig och ekonomisk effekt".

Om NIOMI-studien

Studien är planerad att omfatta upp till 100 spädbarn, och inleds med nyfödda utan andningspåverkan för att därefter även omfatta nyfödda barn med olika typer av andningsproblem samt spädbarn inom olika viktklasser. Mer exakt kommer studien att utvärdera placeringen av NEOLA[®]-proberna på olika områden på spädbarnens bröstkorg. Studien leds av Professor Eugene Dempsey, Horgan Chair in Neonatology, INFANT Centre, University College Cork (UCC).

Om NEOLA[®]

NEOLA[®] är en medicinteknisk produkt för kontinuerlig och icke-invasiv lungövervakning av för tidigt födda barn. Systemet mäter förändringar i lungvolym och syrgaskoncentrationen i lungorna hos för tidigt födda spädbarn med möjlighet att omedelbart upptäcka komplikationer såsom respiration-svikt, en blockerad luftväg eller en felplacerad luftrörstub. Detta innebär att vårdpersonal varnas om ett problem i realtid och kan behandla patienter direkt.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se