08:39:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-08-17 08:30:00

Andra kvartalet, april-juni 2021

Under andra kvartalet 2021 erhölls order av det första NEOLA[®]-systemet till University College Cork (UCC) för användning i stor studie på nyfödda barn.

Sammanfattning av GPX Medicals delårsrapport Andra kvartalet, april-juni 2021
 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 393 tsek (610)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 071 tsek (-877)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 504 tsek (-1 079)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 sek (-0,13)

Delårsrapport, januari-juni 2021

Organisationsutveckling, kommersiell milstolpe med BTC Health Australia samt order av första NEOLA[®]-systemet till UCC.

Sammanfattning
 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 123 tkr (1 484)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 075 tkr (-1 767)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -8 181 tkr (-2 738)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 kr (-0,25)
 • Likvida medel uppgick till 8 465 tkr (2 617)
Väsentliga händelser januari-juni 2021
 • GPX Medical förstärkte organisationen med tre nyckelrekryteringar inför bolagets kommersialisering. Genom rekryteringarna tillfördes bolaget kompetens inom fyra olika områden: kliniska studier, affärsutveckling, produktutveckling och medicintekniskt regelverk, vilket är viktigt inför bolagets internationella kommersialisering.

 • GPX Medical fortsatte sin strategi för att stärka patentportföljen. En ny svensk patentansökan lämnades in till Patent- och Registreringsverket (PRV) avseende en metod, som förbättrar den optiska mätmetoden som används för bolagets teknologiplattform. Metoden är tekniskt viktig för mätnoggrannheten generellt och väntas få särskild betydelse för NEOLA[®], bolagets medicintekniska utrustning för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor. Även en PCT-ansökan lämnades in för en strategiskt viktig uppfinning. Den avser en teknisk konstruktion som möjliggör gasspektroskopisk mätning med små och tunna prober på huden med NEOLA[®]. Ansökan, som tidigare har lämnats in till Patent- och Registreringsverket i Sverige, bedöms ha möjligheten att leda till ett globalt patentskydd som varar 20 år från inlämningsdatumet 2021-03-17.

 • GPX Medical signerade ett exklusivt distributörsavtal med BTC Health Australia (BTC) för Australien, Nya Zeeland, Singapore och utvalda länder i Stillahavsområdet. BTC har en gedigen erfarenhet av att lansera och distribuera avancerade medicintekniska produkter på dessa specifika marknader samt har tillgång till ett nätverk av neonatologer som är betydelsefullt för att i tidig fas skapa intresse och acceptans för NEOLA[®] hos kliniker.

 • GPX Medical deltog vid 3rd LAUNCH (Lung Ultrasound in Neonates and Children) som är den enda konferensen dedikerad till lungövervakning av nyfödda och barn. GPX Medical var stolt en av sponsorerna till konferensen för andra året i rad och deltog för att stötta kunskapsutbytet inom lungövervakning hos för tidigt födda barn.

 • Den 21 juni erhöll GPX Medical order av en icke-kommersiell version av NEOLA[®]-systemet till University College Cork (UCC) för att användas i en stor studie på nyfödda barn på Irland. Avtalets kommersiella värde uppskattas till 60 000 euro. Studien är planerad att starta under hösten 2021 och leds av Professor Eugene Dempsey, Horgan Chair in Neonatology, INFANT Centre, University College Cork (UCC). Prof. Dempsey har stor erfarenhet av att genomföra studier på nyfödda barn och leda forskningsprojekt som syftar till att förbättra patientvården inom den neonatala intensivvården.

Väsentliga händelser efter 30 juni 2021
 • GPX Medical AB (publ) har beviljats ett nytt patent i Kina för en uppfinning. Den här uppfinningen kan möjliggöra mätning på fler patientgrupper än för tidigt födda genom att ljuskällan positioneras inuti kroppen vid mätning av gas i lungorna.

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på GPX Medicals hemsida, www.gpxmedical.se.

Lund den 17 augusti 2021
Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl. 08:30 CET.

____________________________________________________________________________

Om GPX Medical

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se