18:34:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Neola Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet GPX Medical.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEOLA 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2021-11-09 09:30:00

Tredje kvartalet, juli-september 2021
Bolaget beviljades i juli ett nytt patent i Kina. Senare under månaden lämnades en pre-submission in till det amerikanska läkemedelsverket. I augusti blev bolaget antaget till Business Swedens tillväxtprogram för Sveriges främsta techbolag och i september levererades NEOLA[®] till kund.

Sammanfattning
 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 247 tsek (561)
 • Rörelseresultatet uppgick till -815 tsek (-2 943)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 915 tsek (-1 474)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 sek (-0,42)

Delårsrapport, januari-september 2021
Kommersiell milstolpe med distributörsavtal med BTC Health Australia, första försäljningen av NEOLA[®]-systemet till universitetssjukhus på Irland samt beslut om företrädesemission om ca 27 msek.

Sammanfattning
 • Rörelsens intäkter uppgick till 7 370 tkr (2 045)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 891 tkr (-4 710)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -12 096 tkr (-4 212)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,46 kr (-0,67)
 • Likvida medel uppgick till 4 550 tkr (1 143)
Väsentliga händelser januari-september 2021
 • GPX Medical förstärkte organisationen med tre nyckelrekryteringar inför bolagets kommersialisering. Genom rekryteringarna tillfördes bolaget kompetens inom fyra olika områden: kliniska studier, affärsutveckling, produktutveckling och medicintekniskt regelverk, vilket är viktigt inför bolagets internationella kommersialisering.

 • GPX Medical signerade ett exklusivt distributörsavtal med BTC Health Australia (BTC) för Australien, Nya Zeeland, Singapore och utvalda länder i Stillahavsområdet. BTC har en gedigen erfarenhet av att lansera och distribuera avancerade medicintekniska produkter på dessa specifika marknader samt har tillgång till ett nätverk av neonatologer som är betydelsefullt för att i tidig fas skapa intresse och acceptans för NEOLA[®] hos kliniker.

 • Den 21 juni erhöll GPX Medical order av en icke-kommersiell version av NEOLA[®]-systemet till University College Cork (UCC) för att användas i en stor studie på nyfödda barn på Irland. Avtalets kommersiella värde uppskattas till 60 000 EUR. Studien är planerad att starta under hösten 2021 och leds av Professor Eugene Dempsey, Horgan Chair in Neonatology, INFANT Centre, University College Cork (UCC). NEOLA[® ]levererades i september och en framgångsrik installation och utbildning av sjukvårdspersonal genomfördes.

 • GPX Medical AB (publ) beviljades i juli ett nytt patent i Kina för en uppfinning som kan möjliggöra mätning på fler patientgrupper än för tidigt födda genom att ljuskällan positioneras inuti kroppen vid mätning av gas i lungorna.

 • GPX Medical AB (publ) blev i augusti antagna till Business Swedens tillväxtprogram för internationalisering och uppskalning av Sveriges främsta tech-bolag. Inom Catalyst-programmet hjälper Business Sweden de topp tio procenten av svenska tech-bolag att skala sin verksamhet globalt med stöd av mentorer och rådgivare. Genom programmet kommer GPX Medical att få stöd i utvecklingen av bolagets marknadsstrategi inför lanseringen av sin medicintekniska produkt för kontinuerlig lungmonitorering, NEOLA[®], på den för bolaget viktigaste marknaden, USA. GPX Medical kommer även att få tillgång till ett unikt globalt nätverk samt lokala rådgivare på den amerikanska marknaden.

Väsentliga händelser efter 30 september 2021
 • GPX Medical AB (publ) meddelade den 7 oktober 2021 att bolaget har beviljats ett bidrag från Vinnova för utlysningen "Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2021". Bidraget ska användas som medfinansiering av kompetensförstärkningen i ett projekt för framtagandet av en strategi för kostnadsersättning från de amerikanska sjukvårds- och försäkringssystemen för lanseringen av GPX Medicals lungövervakningssystem NEOLA[®].

 • Styrelsen för GPX Medical AB (publ) offentliggjorde den 13 oktober 2021 utfallet av den företrädesemission av aktier som beslutades den 27 augusti 2021 och godkändes av Bolagets extra bolagsstämma den 14 september 2021. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 32,7 miljoner SEK vilket motsvarar en teckningsgrad om 119,6 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 27,4 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på GPX Medicals hemsida, www.gpxmedical.se.

Lund den 9 november 2021
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 09:30 CET.

____________________________________________________________________________

Om GPX Medical

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se