01:58:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GPXMED 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-18 11:55:07

I enlighet med tidigare stämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets största aktieägare per den 30 juni 2020 sammankallat en valberedning.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2021 i GPX Medical AB (publ) består av följande personer:
  • Jon Kristian Hagene, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
  • Per Nyström, utsedd av Hanna Sjöström
  • Åke Engquist, utsedd av Märta Lewander Xu

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 20 maj 2021 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Per Nyström via e-post: per.nystrom@nysco.se Vänligennotera att sista datum för att skicka in förslag är den 20 januari 2021. 

 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ.) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ.) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED) . Se mer på www.gpxmedical.se.