04:07:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
InDex Pharmaceuticals Holding är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS). Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2019-10-09 18:00:00

9 oktober 2019 - Extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("InDex eller "Bolaget") ägde rum onsdagen den 9 oktober 2019 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Vid stämman fattades följande beslut.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 6 243 745 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen för aktierna i nyemissionen uppgår till 6,98 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs InDex 43 581 340,1 kronor.

Teckningskursen har bestämts av Bolagets styrelse i samråd med dess finansiella rådgivare baserat på en book-building process bland institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera planerade förberedelser inför ett fas III-program på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Eftersom teckningskursen i den riktade emissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier och röster ökar med 6 243 745, från 82 537 530 till 88 781 275. Aktiekapitalet kommer att öka med 124 874,9 kronor från 1 650 750,6 kronor till 1 775 625,5 kronor.

För mer information: 
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com 

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 18:00 CET

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.seoch telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.