03:18:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriAnläggning & bygg
Instalco är verksamma inom installations- och servicetjänster. Bolagets kärnverksamhet är främst inriktad mot installation och underhåll inom värme- och sanitet (VS). Utöver erbjuder bolaget diverse tjänster inom el-, kyla och industriella installationer. Störst marknad återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget kom till via en sammanslagning av ett flertal installationsbolag under 2014 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-11-09 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning INSTAL 2.30 SEK
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Årsstämma 2019
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning INSTAL 1.50 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2018
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning INSTAL 1.10 SEK
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-08 Årsstämma 2017
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2020-07-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 31 juli 2020 finns det totalt 51 778 236 aktier och röster i Instalco AB ("Instalco" eller "Bolaget").

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 149 920 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med förvärven av VentPartner i Sverige AB, FTX Teknik & Service AB, Uudenmaan Lämpötekniikka Oy och komplettering för Östersjö Elektriska AB, samt 1 154 294 aktier i samband med utnyttjande av teckningsoptioner i Bolagets incitamentsprogram från 2017.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Instalco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 17:45 CET.

 

För ytterligare information:

Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

 

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom el, VS, ventilation, kyla och industri. Vi utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 75-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se