11:55:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-21 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-04 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Isofol Medical är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver störst forskning och utveckling inom onkologi. Bolaget utvecklar cancerläkemedel och läkemedelskandidater som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Utöver huvudverksamheten utvecklar bolagen även så kallade räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer).
2022-11-03 15:15:00

GÖTEBORG, Sverige, 3 november 2022 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), ("Isofol" eller "Bolaget"), tillkännagav idag att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2023 har utsetts i enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som antogs på årsstämman 19 maj 2022.

Enligt instruktion för valberedningen för Isofol Medical AB (publ) ska valberedningen utgöras av tre ledamöter, representanter utsedda av de till röstetalet tre största direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna i bolaget, baserat på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information per den 30 september 2022. Ytterligare en valberedningsledamot får utses av minoritetsägare representerade minst 10 procent av rösterna. Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Styrelsens ordförande ska inte ingå i valberedningen, men normalt adjungeras till valberedningens möten.

Valberedningen inför årsstämman 2023 har följande sammansättning:
  • Lars Lind, valberedningens ordförande, utsedd av Hans Enocsson som representerar ca 2,82 procent av aktier och röster,
  • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder som representerar ca 1,97 procent av aktier och röster, samt
  • Johan Möller, utsedd av Bengt Halse som representerar ca 1,31 procent av aktier och röster

Därutöver har representanter för minoritetsägare vilka representerar drygt 12,51 procent av röster och aktier utsett Matsola Palm.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar ca 18,61 procent av antalet aktier och röster i Isofol Medical AB (publ) enligt ägarförhållandena per den 30 september 2022.

Information om valberedningens arbete samt instruktion till valberedningen återfinns på bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com (https://isofolmedical.com/sv/bolagsstamma-2/).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen genom att skicka e-post till valberedningen@isofolmedical.com(rubrik: "Isofols valberedning") eller via brev till följande adress:

Isofol Medical AB (publ)
Att. Valberedningen
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46  GÖTEBORG

Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 12 mars 2023 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman 2023.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Törnell, styrelseordförande
E-post: jan.tornell@innoext.se

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, CEO
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022, kl. 15.15.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som utvecklar och förbättrar nuvarande behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol är fokuserat på att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försöker förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com