06:08:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Isofol Medical är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver störst forskning och utveckling inom onkologi. Bolaget utvecklar cancerläkemedel och läkemedelskandidater som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Utöver huvudverksamheten utvecklar bolagen även så kallade räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer).

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-21 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-04 Ordinarie utdelning ISOFOL 0.00 SEK
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2022-04-08 15:30:00

GÖTEBORG, Sverige, 8 april 2022 - Valberedningen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) föreslår att Jan Törnell väljs till ny ordförande för styrelsen i bolaget i samband med årsstämman den 19 maj 2022. Styrelsens nuvarande ordförande Pär-Ola Mannefred har avböjt omval.

Jan Törnell har mångårig erfarenhet från internationell läkemedelsindustri bland annat som Vice President för Global Strategy på AstraZeneca Oncology & Infection. Han arbetar idag med rådgivning rörande läkemedelsprojekt och har ett flertal styrelseuppdrag inom life science. Jan Törnell har läkarexamen och doktorsexamen i fysiologi från Göteborgs Universitet.

- Vi är mycket glada över att få föreslå Jan Törnell som ordförande i Isofols styrelse. Hans kunnande och erfarenhet kommer att vara till stor nytta för Isofols fortsatta utveckling, från ett pre-kommersiellt till ett kommersiellt bolag, säger Malin Björkmo, ordförande i Isofols valberedning.

Valberedningen består av Malin Björkmo, valberedningens ordförande, utsedd av Handelsbanken Fonder; Lars Lind, utsedd av Hans Enocson; Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur Fonder; Mats-Ola Palm, utsedd av cirka 12 procent av rösterna samt Pär-Ola Mannefred, styrelsens ordförande.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som kommer att distribueras i mitten av april 2022.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Malin Björkmo, valberedningens ordförande
E-post: valberedningen@isofolmedical.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 15.30.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

http://www.isofolmedical.com